รองเจ้าเมืองละคอนเพ็ง สปป.ลาว พร้อมคณะ ร่วมประชุม และ แข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ไทย-ลาว

24 ก.พ.66 ) ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายอุบล พีระพรปัญญา นายอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ว่า เมื่อวันที่ 23-24 ก.พ. 66 นายอุบล พีระพรปัญญา นายอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้การต้อนรับนายไชยชนะ ศรีสวัสดิ์ รองเจ้าเมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว พร้อมคณะ ซึ่งได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมตามโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
โดยได้มีการร่วมประชุมที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล เพื่อปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนเสนอแนวทางในการดูแลรักษาความมั่นคง การเดินทางข้ามไปมาระหว่างประชาชน ของทั้ง 2 ประเทศ การส่งเสริมการค้าตามแนวชายแดนและด้านอื่นๆ ในอันจะส่งเสริมสร้างความเข้าใจความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ
จากนั้น คณะของรองเจ้าเมืองละคอนเพ็งได้ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ (เปตอง และฟุตบอล) กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ที่สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอนาตาล และ รับประทานอาหารร่วมกันทั้งคณะฝ่ายไทย – คณะ สปป. ลาว และในโอกาสนี้ นายอุบล พีระพรปัญญา นายอำเภอนาตาล ได้ร่วมมอบของที่ระลึกให้กับคณะ สปป. ลาว ก่อนเดินทางกลับประเทศ

ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link