ลพบุรี ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุม ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

วันที่2 มีนาคม 2566 เวลา 9:00 น. นายสิทธา ภู่เอี่ยม
นายอำเภอโคกสำโรง ประธานประชุมประจำเดือน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพททย์ประจำตำบล ฯลฯ เข้าประชุมมากกว่า 400 คน
การประชุมเริ่มขึ้นประธานได้ชี้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการปฏิบัติหน้าที่ ที่ผ่านมา และวางแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การทำงานในวันข้างหน้า แจ้งกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญวันพระ รวมถึงแผนพัฒนาระดับพื้นที่ แผนหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล และท้องถิ่น
และแจ้งประชาชนเตือนภัย แอบอ้างสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐระวังมิจฉาชีพ และโครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – Socit map) และเชิญเจ้าหน้าที่จากธนาคารต่างๆ มาชี้แจงทำความเข้าใจตรงกัน เกี่ยวกับการลงทะเบียน รับสิทธิจากนั้นทางอำเภอโคกสำโรง ได้เรียนเชิญ

นายปรีชา กิจรัตนกาญจน์
เกษตรกรสาขาอาชีพปลูกป่า สวนป่าจังหวัดลพบุรี มาแนะนำ เชิญผู้นำชุมชนร่วมปลูกป่า จากเดิมการปลูกป่า โครงการ เริ่มจาก พื้นที่ 5 ไร่ เวลาตัดต้นไม้ เคลื่อนย้าย ต้องทำเอกสาร และตัดต้องมีเอกสารครบ จึงมองถึงความไม่สะดวกแก่เกษตรกร เผื่อไม่ลำบากการจัดเตรียมเอกสาร จึงมีความคิดริเริ่มขึ้นมาเพื่อเกษตรกร โดยจะเริ่มที่เนื้อที่คนละ 1ไร่ ในจังหวัดลพบุรี มีโครงการ เป้าหมายไว้ที่จำนวน 100 ไร่ หลังจากประชาชนสนใจแล้วจะขยายพื้นที่ปลูกป่าเพิ่มออกไป คาดว่าจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชน รวมทั้ง ส่วนรวม และระบบนิเวศต่างๆที่ดีจะตามมา
การเปลี่ยนแปลง ปลูกไม้หวงห้าม เป็นการปลูกไม้ เศรษฐกิจ เพื่อเก็บเกี่ยวได้ ในระยะสั้น เพียง 3 ปี โดยกรมป่าไม้ เตรียมกล้าไม้ ให้ฟรี เลือกปลูกได้ 13 ชนิดได้แก่ ขี้เหล็ก แคนา จามจุรี นนทรีบ้าน นนทรีป่า ไผ่ทุกชนิด ไม้สกุลกระถิน ยูคาลิปตัส สนทะเล สนประดิพัทธ์ สะแกนา เสม็ดขาว
กระถินยักษ์ เป็นต้น

หลังจากทำเอกสาร เลือกไม้ไปปลูก มีเจ้าหน้าที่ มาตรวจ ทุกปี ว่าปลูกจริงๆ จะทยอยจ่ายให้ ครบ 3 ปี ตัดขาย ไม่มีข้อผูกมัด เมื่อครบ 3 ปีแล้ว ขอสมัคร ร่วมโครงการใหม่ได้ เหมาะสำหรับทุกท่าน ที่สนใจ แม้จะไม่ใช่เจ้าของที่ดิน ก็ปลูกได้ เพียง ต้องมีหนังสือ ยินยอม ให้ใช้ที่ จากเจ้าของ ปลูกได้ แม้จะเป็นที่ ส ป ก ก็ปลูกได้ทั้งหมด
ยังช่วยกันรณรงค์ปลูกต้นไม้ เพื่อลดโลกร้อน และ สร้างความชุ่มชื่น เป็นคุณมหาศาล ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยกันปลูกฝัง ให้เยาวชนคนรุ่นหลัง ให้รักการปลูกต้นไม้ ให้มากๆ และจะมีเงินสนับสนุน ให้แก่เกษตรกรไร่ละ 3,000 บาท เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้โลกนี้ให้มากยิ่งขึ้น “การปลูกป่า 3 อย่าง แต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งได้ไม้ผล ไม้สร้างบ้านเฟอร์นิเจอร์ เหลือใช้ขายได้ สามารถให้ประโยชน์ได้ถึง 4 อย่าง คือ นอกจากประโยชน์ในตัวเองแล้ว ยังสามารถให้ประโยชน์อันที่ 4 ซึ่งเป็นข้อสำคัญ คือ สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารด้วย”
ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ให้ไว้อีกด้วย

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link