ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และประกอบพิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และประกอบพิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

วันที่ 19 มีนาคม 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในห้วงวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ อาทิ

  1. จังหวัดสมุทรปราการ ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อำเภอบางเสาธง พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน โดยมีคณะสงฆ์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี

  2. จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่บริเวณถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางพิชานันท์ เผือกผ่อง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนและกลุ่มนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมตักบาตรเช้าวันอาทิตย์ ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

  1. จังหวัดร้อยเอ็ด ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้น เจ้าคณะอำเภอโพนทราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฆราวาส พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

  2. จังหวัดบุรีรัมย์ ที่วัดทุ่งโพธิ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นายนิติศักดิ์ สมอารยพงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และบุคลากรสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกอบพิธีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

  1. จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางคล้า นางฐิตารีย์ จั่นทอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 163 ราย และมีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย มีผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 8 ราย และมีผู้บริจาคร่างกาย จำนวน 8 ราย

  2. จังหวัดสุพรรณบุรี ที่หอประชุมอำเภอศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 172 ราย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันประกอบกิจกรรมทางศาสนาและทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศาสนสถานและสถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัด เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

.
กองสารนิเทศ สป.มท.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link