ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดงานบุญผะเหวด ประจำปี 2566 อำเภอน้ำเกลี้ยง นายกฯส่งเสริมท่องเที่ยวนั่งช้างเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง

ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดงานบุญผะเหวด ประจำปี 2566 อำเภอน้ำเกลี้ยง นายกฯส่งเสริมท่องเที่ยวนั่งช้างเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ วิหารวัดสว่างวารีรัตนาราม อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานบุญผะเหวด ประจำปี 2566 อำเภอน้ำเกลี้ยง โดยมีจ่าเอก อิสรา โพธิ์เงิน นายอำเภอน้ำเกลี้ยง ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วํฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ นำพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอน้ำเกลี้ยง ร่วมเปิดงานบุญผะเหวด ประจำปี 2566 อำเภอน้ำเกลี้ยง และได้ความเมตตาจากพระครูสุทธิธรรมพิทักษ์ ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดวารีรัตนาราม เจ้าคณะอำเภอน้ำเกลี้ยง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในครั้งนี้
ในโอกาสนี้ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นั่งบนช้างเชิญพระเวสสันดรจากป่าทุ่งนาบ้านละเอาะเข้าเมืองด้วย
จ่าเอก อิสรา โพธิ์เงิน นายอำเภอน้ำเกลี้ยง กล่าวว่า งานบุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีดสิบสอง ของชาวอีถาน ถือเป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อครั้งอดีดพุทธศาสนิกชนจะเก็บดอกไม้ มาร้อยเป็นมาลัยเพื่อตกแต่งศาลาการเปรียญสำหรับบุญมหาชาติและในงานนี้ก็จะมีการเทศนัมหาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิโดยมีความเชื่อว่าผู้ใดฟังเทศน็มหาชาติจบภายในวันเดียว และบำเพ็ญคุณงามความดี จะได้อนิสงย์ไปกิดในภพหน้างานบุญมหาชาติเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวอีสานนิยมทำกันทุกหมู่บ้าน บุญมหาชาติ หรือนิยมเรียกอีกอย่างว่า บุญผะเหวด คืองานมหากุศล ให้รำลึกถึงการบำเพ็ญบุญ เป็นทศกาอที่จะทำให้ประชาชนทั้งหลายพึงสนใจร่วมกระทำบ พ็ญบุญ และได้อนุรักษ์สืบทอดเป็นวัฒนธรรมสืบมา จนถึงอนุชนรุ่นหลังที่กวรเห็นคุณค่และอนุรักษ์เป็นวัฒนธรรมประเพณีฮันดีงาม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างประชาชนในชุมชนเดียวกันอันการสร้างชุมชุมเข้มแข่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมบุญมหาชาติและเป็นตามประกาด คุณธรรม จริยธรรม เพื่อรณรงค์ รักษา สืบทอดมรคก และธำรงรักมาวัฒนธรรมอันดีงานในท้องถิ่นให้คงอยู่ยั่งยืน และเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัดดีระหว่างประชาชนในชุมชนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยงต่อไป

***********
ข่าว/ภาพ … บุญทัน -ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link