ศิษยานุศิษย์ วัดมหาวงษ์ ร่วมขบวนแห่พัดยศและใบตราตั้งฐานานุกรม ในโอกาสพระวินัยธรยุทธนา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวงษ์ ดำรงตำแห่นงฐานานุกรมที่ พระครูปลัดจริยวัฒน์

ศิษยานุศิษย์ วัดมหาวงษ์ ร่วมขบวนแห่พัดยศและใบตราตั้งฐานานุกรม ในโอกาสพระวินัยธรยุทธนา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวงษ์ ดำรงตำแห่นงฐานานุกรมที่ พระครูปลัดจริยวัฒน์

เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 23 มีนาคม 2566 ที่วัดมหาวงษ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการ ไวยาวัจกร และศิษยานุศิษย์วัดมหาวงษ์ ร่วมขบวนแห่พัดยศและใบตราตั้งฐานานุกรม ในโอกาสที่พระเดชพระคุณพระธรรมวชิราจารย์ รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง มีเมตตาแต่งตั้งให้ พระวินัยธรยุทธนา ภฺททญโณ (น.ธ.เอก.พธ.ม.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวงษ์ ดำรงตำแห่นงฐานานุกรมที่ พระครูปลัดจริยวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวงษ์ รอบพระอุโบสถ 3 รอบ
โดยมี อาจารย์ไพฑูรย์ จันทร์ศรี อันเชิญตราตั้งฐานานุกรม นายสมชาย ศรสังข์ทอง นำพัดยศ และเรือเอกประหยัด สุขสุวรรณ นำผ้าไตร มาไว้ภายในศาลาการเปรียญ เพื่อร่วมแสดงมุทิตาสักการะ โดยมี พระครูวิมลศุภการ เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดด่านสำโรง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูพุทธิสารโสภิต.เจ้าคณะตำบลสำโรงเหนือ เจ้าอาวาสวัดบางโปรง นำคณะพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา นางกฤษณา สวัสดี ผู้บริหารศูนย์รวมความงามสะโรรักษ์ อ่านตราตั้งฐานานุกรม โดยพระบรมราชโองการ ปรากฏตามสัญญาบัตรทรงตั้งสมณศักดิ์ ลงวันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2565 ให้พระเดชพระคุณพระธรรมวชิราจารย์ ปริยัติภารธุราทรคุณากรธรรม สาธก ครีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พระราชาคณชั้นธรรม มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรม ให้พระวินัยธรยุทธนา ฉายา ภฺททญโณ นามสกุล พึ่งชื่น อายุ 55 พรรษา 32 วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวงษ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดำรงตำแห่นงฐานานุกรมที่ พระครูปลัดจริยวัฒน์
โดยมี พระเถรานุเถระ จำนวน 10 รูป มาติกาบังสุกุล พิธีบำเพ็ญกุศล ทอดผ้าไตรบังสุกุล อุทิศถวายแด่พระครูสุนทรธรรมวงศ์ อดีตเจ้าคณะตำบลปากน้ำและอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวงษ์ จากนั้น คณะพระเถรานุเถระ คณะพระภิกษุสงฆ์ จากวัดมหาวงษ์ และวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอบางพลี ตลอดจน ครอบครัวพาณิชย์พิศาล นำโดยนายอัครนันท์-นางธัญยธรณ์ พาณิชย์พิศาล และครอบครัววรัณวงศ์เจริญ นายธนิตพงษ์-นางทิพย์ประภา วรัณวงศ์เจริญ ครอบครัวคหบดีผู้ใจบุญ และศิษยานุศิษย์วัดมหาวงษ์ ร่วมพิธีมุทิตาสักการะพระครูปลัดจริยวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวงษ์

อัญมณี คงสินธ์/ธนวัต นาคขำ095-5543516

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link