ศรีสะเกษ ผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 โดยมีนายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา และอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อรณรงค์และป้องกันจากการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และเพื่อดูแลอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างมีความสุขและสบายใจ ตามชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ต่อไป

นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 จังหวัดศรีสะเกษ อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ได้สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของชาวไทยเป็นจำนวนมากในทุกๆปี ซึ่งในปี 2566 ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนสะสม ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนรวมแล้ว 3,998 ราย บาดเจ็บ 206.,588 ราย และสำหรับจังหวัดศรีสะเกษ เสียชีวิตแล้ว 81 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.49 คน/แสนคน บาดเจ็บ 2,633 ราย จากความสูญเสียดังกล่าว ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงกำหนดให้ทุกจังหวัดรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งรณรงค์ให้ทุกคนรักษาวินัยจราจรและโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ของทุกปี ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในอัตราที่สูง

สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 นี้ ได้กำหนดรณรงค์เข้มข้นในช่วงระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 (รวม 7 วัน) ในหัวข้อ”ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงสงกรานต์ 2565 ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ 16 ครั้ง บาดเจ็บ 16 ราย และเสียชีวิตถึง 4 ราย ในการนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ขึ้น ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอและท้องถิ่น เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการอำนวยการและสั่งการในครั้งนี้ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครจำนวนมาก ปฏิบัติงานทั้ง 22 อำเภอ ประจำจุดตรวจหลัก 38 จุด จุดบริการ 216 แห่ง และด่านชุมชน 1,050 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1.304 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมประมาณ 46,467 คน

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน -ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: