ร้อยเอ็ด !!!!!! เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกรับบริจาคโลหิต ที่ อำเภอโพธิ์ชัย

วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัยพร้อมด้วยปลัดอำเภอ นางสมพิศ เกณฑ์สาคู สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ชัย ร่วมให้การต้อนรับ และนำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อสม. จิตอาสา และประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ชัย ได้ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นางพรรณี ดลประสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะเจ้าหน้าที่สังกัด รพ.ร้อยเอ็ด ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย โดยมีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตจำนวน 254 รายผ่านการคัดกรอง จำนวน 191 ยูนิต หรือ 85,500 ซีซี

หลังจากนั้น นางพรรณี ดลประสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดและนายอำเภอโพธิ์ชัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินบ้านตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านกาชาดผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่ครัวเรือน นางสาวสุภาพร ธนาไสย์ หมู่ที่ 8 ตำบลบัวคำ (ซ่อมแซมบ้าน)
และครัวเรือน นายยุธการ มาตจรุง หมู่ที่ 14 ตำบลอัคคะคำ (สร้างบ้าน)

ภาพ:ข่าว ผ่านเลนส์ 21102
โทร. 093-458-9192

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: