ร้อยเอ็ด !!!!!พายุหมุนฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และคอกเลี้ยงสัตว์ของชาวตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทอง ได้รับความเสียหายยับหลายหลังคาเรือน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 เวลาประมาณ 19.00น. ที่ ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ได้เกิดลมพายุฤดูร้อนแบบหมุนอย่างรุนแรงพัดเอาบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยและคอกเลี้ยงกระบือ ได้รับความเสียหายหลายหลัง จากการประเมินคร่าวโดยเจ้าของบ้านเอง ได้แก่
– บ้านเรือนที่อยู่อาศัย กระเบื้องมุงหลังคา และหลังคามุงสันไทคอกเลี้ยงกระบือ บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 8 เสียหาย ประมาณ 100,000บาท
– บ้านพักนาย ภาแกดำ บ่านเลขที่ 41 หมู่ที่ 8 หลังคามุงสันไท เปิดทั้งหลัง เสียหายประมาณ 20,000บาท
– บ้านพัก นายภูริภัทร บุตรทุมพันธ์ เลขที่ 5 หมู่ที่ 8 หลังคามุงสันไท เปิดออกทั้งหลัง เสียหายราวๆ 50000บาท
– บ้านพักนางสุพรรณ วงศ์สำแดง เลขที่ 15 หมู่ที่ 8 กระเบื้องลอนคู่มุงหลังคาเปิดออก 10แผ่น มูลค่าความเสียหายเจ้าของบ้านบอกไม่น้อยกว่า 1000บาท
บ้านพักนายสมหวัง โฮมแพน เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 สันไทมุงหลังคาเปิดออกทั้งหลังไปเกาะติดอยู่ที่ปลายเสาไฟฟ้าแรงต่ำ เสียหาย ไม่น้อยกว่า10,000บาท
ในการเกิดเหตุวาตะภัยในครั้งนี้ทางด้านนายกองค์บริหารส่วนตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ได้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและหาแนวทางเพื่อให้ความช่วยเหลือ พร้อมรายงานทาง อำเภอโพนทอง และจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ามาดูแลให้การบรรเทาทุกข์ฯต่อไป.

ภาพ:ข่าว ผ่านเลนส์ 21102
โทร 093-458-9192

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: