@บึงกาฬ “น้ำโขงยังสูงขึ้นต่อเนื่อง เริ่มกระทบพื้นที่ต่ำ ทีมบึงกาฬยังป้องกันเขตเมืองไว้ได้”

@บึงกาฬ
“น้ำโขงยังสูงขึ้นต่อเนื่อง เริ่มกระทบพื้นที่ต่ำ ทีมบึงกาฬยังป้องกันเขตเมืองไว้ได้”
วันอังคารที่21ส.ค.61
ระดับน้ำโขงในรอบ24ชม.ล่าสุด (08.00น.วันนี้) เพิ่มขึ้นอีก 28 ซม. อยู่ที่13.09ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 0.91ม.
1)**ในเขตชุมชนเมือง น้ำยังไม่ล้นตลิ่ง** ได้เตรียมกระสอบทรายเพื่ออุดปลายท่อระบายน้ำริมโขง ป้องกันน้ำโขงไหลย้อนตามท่อเข้าเมือง และจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำทุกแนวท่อในวันนี้
2)เมื่อคืนที่ผ่านมา ได้วางกระสอบทรายป้องกันน้ำโขงไหลเข้าหนองบึงกาฬ ในเขตชุมชนเมืองบึงกาฬ เรียบร้อยแล้ว
3)ในเขตศูนย์ราชการ น้ำโขงได้ไหลย้อนเข้าตามลำห้วยกำแพง เข้าหนองกุดทิง หนองเงี่ยง และเริ่มล้นท่อระบายน้ำออกมาบนผิวถนนในเขตศูนย์ราชการแล้ว รถยังสัญจรได้ ทีมบึงกาฬได้เร่งสูบน้ำออกเพื่อลดระดับน้ำที่ล้นแล้ว
4)การดูแลประชาชน ได้จัดหน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ท้องที่ ท้องถิ่น ออกเยี่ยมเยียน ช่วยเหลือ แนะนำ ขนของขึ้นที่สูง อำนวยความสะดวกการเดินทาง ทั้ง4อำเภอริมโขงอย่างต่อเนื่อง
5)ประเมินสถานการณ์ : น้ำโขงเพิ่มขึ้น ในอัตราที่น้อยกว่า3วันที่ผ่านมา (3วันที่ผ่านมา ขึ้นเฉลี่ยวันละ50ซม.) วันนี้ขึ้น28ซม. **ยังรับมือได้ตามแผนเผชิญเหตุครับ**

นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.บึงกาฬ
อ.21ส.ค.61/10.30น.

Leave a Reply

%d bloggers like this: