ศรีสะเกษ บุญบั้งไฟเดือนหก

บุญบั้งไฟเดือนหก บรรยายากาศร้อนๆ 2 วัน กับงานสืบสานประเพณี ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์

ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์และประเพณีท้องถิ่น(บุญบั้งไฟ)ประจำปี๒๕๖๖
วันที่๑๘-๑๙พฤษภาคม ๒๕๖๖
นายก อบต พรหมสวัสดิ์ นายวุฒินัย ทุมมา
ปลัด อบต นายเศกสรรค์ ศรีคราม
ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นางสาว สุจิตรา โยธี (ผู้รับผิดชอบโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ)
หัวหน้า สำนักปลัด นายปองภพ พลนำ
ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนอาสาแม่บ้านกลุ่มสตรี
มี 20 หมู่บ้าน
นายทวี แก้วกลม กำนันตำบลพรหมสวัสดิ์ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน 20 หมู่บ้านร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ

เพื่อเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะประเพณีและวัฒรธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงสืบไป
เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงและรักษากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมกันในกิจกรรมสืบสานประเพณีก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน
เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจสร้างความสนุกสนานความบันเทิงให้กับชุมชน

ภาพ-ข่าว นางสาวจิตลดา แรมลี
B2152 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: