@บึงกาฬ “น้ำโขงขึ้นไม่หยุด ผวจ.บึงกาฬ นำทุกหน่วยสกัดน้ำไหลเข้าเขตเมือง พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำออก มั่นใจรับมือได้”

@บึงกาฬ
“น้ำโขงขึ้นไม่หยุด ผวจ.บึงกาฬ นำทุกหน่วยสกัดน้ำไหลเข้าเขตเมือง พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำออก มั่นใจรับมือได้”
พุธที่22ส.ค.61
1)ระดับน้ำโขงที่ นรข.บก. เมื่อ08.00น.วันนี้ วัดได้ที่ระดับ 13.26ม. **เพิ่มขึ้น17ซม.ใน24ชม.** ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 0.74ม.
2)ทีมบึงกาฬ ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ ด้วยการเตรียมปิดกั้นน้ำโขงไหลย้อนเข้าปากท่อระบายน้ำในเขตเมืองบึงกาฬ ทั้ง5แนวท่อ และเตรียมเครื่องสูบน้ำปภ.14นิ้ว ที่ปลายท่อทั้ง5แนว 5เครื่อง เพื่ิอสูบระบายน้ำฝนและน้ำในชุมชน ออกแม่น้ำโขง ทดแทนการระบายตามธรรมชาติ เพื่อป้องกันน้ำท่วมเขตชุมชนเมืองบึงกาฬแล้ว
3)ขณะนี้น้ำที่ปลายท่อบางแนว เริ่มไม่ไหลออกเองแล้ว กำลังยันกับน้ำในแม่น้ำโขงที่จะไหลย้อนเข้าเมือง
ทีมบึงกาฬเฝ้าจับตาดูแนวโน้มอย่างใกล้้ชิด และพร้อมปิดปากท่อ แล้วเดินเครื่องสูบน้ำได้ทันที
4)ได้จัดส่งรถยกสูงเคลื่อนย้่ายผู้ประสบภัย ปภ. และ ทบ.ไว้บริการรับส่งประชาชนที่อยู่ในแนวน้ำล้นสูง ทั้ง 4 อ.ริมโขง จำนวน8คันให้บริการทุกวัน
5)ประเมินสถานการณ์ : น้ำโขงล้นตลิ่งเริ่มรุนแรงขึ้น แต่ยังรับมือได้

นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.บึงกาฬ
พ.22ส.ค.61/12.30น.

Leave a Reply

%d bloggers like this: