นศ.ม.อุบลฯ คว้าแชมป์ ATOM GAMESการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29

นศ.ม.อุบลฯ คว้าแชมป์ ATOM GAMES
การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวชื่นชมแสดงความยินดี กับคณะนักศึกษาที่เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 (ATOM GAMES) และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬา คณะวิทยาศาสตร์จึงจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและขอบคุณคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่ร่วมแรง ร่วมใจ เสียสละเวลาในการฝึกซ้อมคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 9 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 (ATOM GAMES) นับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ผลักดันศักยภาพและเปิดโอกาสให้ผู้นำนิสิตนักศึกษาคณะ/สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แสดงความสามารถผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ การแข่งขัน และการประกวดภายในโครงการ นอกจากนี้ยังมีการใช้ทักษะการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผน ออกแบบการทำงานด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก อันเป็นพื้นฐานต่อยอดสู่เครือข่ายการทำงานร่วมวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่แข็งแรงในอนาคต ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาทุกปี โดยมี นายสมบัติ หลักบุญ นักวิชาการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่นำทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้
สำหรับ ทีมนักกีฬานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 (ATOM GAMES) คว้าเหรียญรางวัล ได้แก่ ทีมนักกีฬาฟุตบอล(ชาย) ชนะเลิศ รางวัล เหรียญทอง และครองแชมป์อะตอมเกมส์ นักกีฬาแบดมินตัน(หญิงเดี่ยว) รองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัล เหรียญเงิน ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย รองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัล เหรียญทองแดง ทีมนักกีฬา E-sports ROV รองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัล เหรียญทองแดง และ นักกรีฑา(ชาย) วิ่ง 100 เมตร รองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัล เหรียญทองแดง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและสถาบัน นับเป็นอีกหนึ่งความสามารถของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่ในการศึกษาเรียนรู้ในศาสตร์ด้านต่างๆแล้ว นักศึกษายังมีทักษะด้านการทำกิจกรรมและการกีฬา นำไปสู่การเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นบัณฑิตที่ดีที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป
/////////////// ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link