นราธิวาส ทหารปกครองอุ้มชาวบ้านไม่มีที่ดินทำกิน50ครัวเรือน ใช้พื้นที่ร้าง6ไร่ ดำเนินโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน จนสามารถมีรายได้พาครอบครัวลืมตาอ้าปาก

นราธิวาส

ทหารปกครองอุ้มชาวบ้านไม่มีที่ดินทำกิน50ครัวเรือน ใช้พื้นที่ร้าง6ไร่ ดำเนินโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน จนสามารถมีรายได้พาครอบครัวลืมตาอ้าปาก

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 23 มิ.ย.66 นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางติดตามการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน หรือ Sustainable Village muj[hko ซึ่งตั้งอยู่บ้านร่อน ม.2 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ พ.อ.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผบ.ฉก.กรมทหารพรานที่ 45 พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านจำนวนหนึ่งคอยให้การต้อนรับ
โดยโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนแห่งนี้ ได้ใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่รกร้าง จำนวน 6 ไร่ ให้ชาวบ้าน 50 ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำกิน ได้เข้าฟื้นฟูพื้นที่โดยมีกำลังพลของเจ้าหน้าที่กรมทหารพรานที่ 45 และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน อ.ระแงะ เข้าให้การสนับสนุนและมีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ คอยเป็นพี่เลี้ยง ในการนำพันธุ์พืชผักต่างๆมาปลูกในพื้นที่แต่ละครอบครัว อาทิ แตงกวา มะเขือยาว ข้าวโพด และอื่นๆ ส่วนบางครัวเรือนต้องการเลี้ยงปลา กำลังพลของ 2 หน่วยงานก็จะเข้าสนับสนุนในการแปรสภาพพื้นที่เป็นบ่อ ในการเลี้ยงปลาดุก ปลานิล เพื่อให้ครบวงจร เมื่อมีผลผลิตก็สามารถเก็บเกี่ยวหรือจับปลามีบริโภคภายในครอบครัว ซึ่งเป็นการประหยัดรายจ่าย แถมหากผลผลิตมีจำนวนมาก ก็จะนำมาวางขายที่บริเวณแผงลอยหน้าโครงการ ซึ่งมีราคาถูกและเป็นพืชปลอดสารพิษ ที่มีความต้องการของตลาดผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผลผลิตมีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ทหารพรานก็จะมาซื้อหาเพื่อไปปรุงอาหารให้กับกำลังพลได้รับประทาน จนชาวบ้านที่ร่วมโครงการดังกล่าวปัจจุบันมีรายได้เสริม จนนำพาครอบครัวให้ลืมตาอ้าปาก ไม่เป็นภาระของสังคม
ประการสำคัญโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนนี้ ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่เล็งเห็นให้พสกนิกรอยู่แบบพอเพียง ใช้ที่ดินที่มีทำประโยชน์เลี้ยงครอบครัว

ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link