“อดีต.สส.ประชาธิปัตย์” กล่าวว่ากรณีที่ “ครม.” อนุมัติงบ “ไอซีที.” โครงการก่อสร้างอาคาร “รัฐสภาใหม่ 4,861 ล้านบาท” จากเดิมที่เคยยื่นของบประมาณจากคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนมีนาคมซึ่งมีมากถึง 8,648 ล้านบาท นั้น..

“อดีต.สส.ประชาธิปัตย์” กล่าวว่ากรณีที่ “ครม.” อนุมัติงบ “ไอซีที.” โครงการก่อสร้างอาคาร “รัฐสภาใหม่ 4,861 ล้านบาท” จากเดิมที่เคยยื่นของบประมาณจากคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนมีนาคมซึ่งมีมากถึง 8,648 ล้านบาท นั้น..

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายวัชระ เพชรทอง “อดีต.สส.ประชาธิปัตย์” กล่าวว่ากรณีที่ “ครม.” อนุมัติงบ “ไอซีที.” โครงการก่อสร้างอาคาร “รัฐสภาใหม่ 4,861 ล้านบาท” จากเดิมที่เคยยื่นของบประมาณจากคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนมีนาคมซึ่งมีมากถึง 8,648 ล้านบาท นั้น

จู่ๆงบประมาณลดลงอย่างรวดเร็วถึง 3,800 ล้านบาท หมายความว่าอย่างไร ใครเป็นไอ้โม่งเพิ่มตัวเลขงบโป่งพองจำนวนนี้ถ้า “ผม” และ “อดีต.สส.” วิลาศ จันทร์พิทักษ์ ไม่คัดค้านไว้ป่านนี้ ครม. ก็อนุมัติงบโป่งพองไปแล้วแม้ว่าเรื่องนี้จะมี สนช. ฟ้องร้อง “ผม” เรียกค่าเสียหายถึง 100 ล้านบาท “ผม” พร้อมต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมเพราะทำเพื่อประโยชน์สาธารณะและเป็นที่ประจักษ์ว่าประหยัดงบประมาณให้ชาติถึง 3,800 ล้านบาท

ซึ่งในการต่อสู้เรื่องคดีปรากฎว่า นายสรศักดิ์ เพียรเวช “เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร” ไม่ยอมส่งเอกสารที่อยูในการครอบครองให้ศาลตามหมายเรียกแม้แต่ใบเดียวผมจึงได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลหมายเรียก นายสรศักดิ์ เพียรเวช “เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร” มาไต่สวนและลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาต่อไปแตกต่างจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ส่งเอกสารตามหมายเรียกให้ครบ นับว่าเป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาลอย่างยิ่ง.

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: