ผู้ว่าราราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะ ปภ.จ ,ดูระดับน้ำคลองฯ และไปเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่าบ้าน แจกสิ่งของยังชีพ

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 10.45 น. นายอุดม เพชรคุด ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต11สฎ มอบนายสำราญ พรหมทอง ผอ.ส่วนป้องกันฯ นายกมณฑะ สมสุวรรณ ส่วน ยก. พร้อม จนท.ERT 4 นาย เรือตรวจการ 4 ลำ ร่วมการสนับสนุนจังหวัดสุราษฎร์์ธานี ในการติดตามการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนรัชประภา โดยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะ ปภ.จ , ชลประทาน,ไฟฟ้า,นอภ.บ้านตาขุน คีรัฐนิคม ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ดูระดับน้ำเขื่ยนฯ ลงเรือ ที่ ม.8 ต.พะแสง อ.บ้านตาขุน คลองแสง ถึง ม.1 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม ดูระดับน้ำคลองฯ และไปเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่าบ้าน แจกสิ่งของยังชีพ 9 ครัวเรือน การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยเรียบร้อย เสร็จภาระกิจ เวลา 15.09 น.

Leave a Reply

%d bloggers like this: