จังหวัดลพบุรีจัดโครงการต้นแบบคนลพบุรีสังคมคุณภาพ ในกิจกรรม MY YOUTH : MY POWER วัยรุ่นยุคใหม่ เข้าใจอาชญากรรม รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดลพบุรีจัดโครงการต้นแบบคนลพบุรีสังคมคุณภาพ ในกิจกรรม MY YOUTH : MY POWER วัยรุ่นยุคใหม่ เข้าใจอาชญากรรม รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิด โครงการต้นแบบคนลพบุรีสังคมคุณภาพกิจกรรม MY YOUTH : MY POWER วัยรุ่นยุคใหม่ เข้าใจ อาชญากรรม รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยมี นางสาววราภรณ์ นพณัฐวรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
พันตำรวจเอกนพพลพัชร สิทธิสมบูรณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
นายสำรวย วัฒนวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา พร้อมด้วย ผู้บริหารศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ด้วยสังคมในปัจจุบัน ถูกขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่แทรกตัวอยู่ในทุกรูปแบบของการใช้ชีวิต ประชาชนทุกช่วงวัย สามารถเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นส่งผลให้การก่ออาชญากรรมเกิดขึ้นผ่านทางระบบออนไลน์ เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน จากการตรวจสอบข้อมูลสถิติคดีอาญาในพื้นที่จังหวัดลพบุรีร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีในช่วงสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ที่ผ่านมาพบว่าผู้เสียหายและผู้ก่ออาชญากรรม มีแนวโน้มเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น


สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรีโดยคณะอนุกรรมการอำนวยความยุติธรรมจังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมมาตรการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในเด็กและเยาวชนดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ “MY YOUTH : MY POWER วัยรุ่นยุคใหม่ เข้าใจอาชญากรรม” เพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรม ผ่านหลักการอาชญาวิทยาอย่างง่ายและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และรับฟังแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในทรรศนะของเด็กและเยาวชนให้เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่โครงการเป็นจุดเริ่มต้นของรากฐานแห่งความเข้าใจในทุกมิติของอาชญากรรม ไม่ผลักปัญหาอาชญากรรมออกจากตนเองและมองว่าเป็นปัญหาสังคมที่รัฐเท่านั้นต้องเข้ามาเป็นผู้แก้ไข ซึ่งจะนำไปสู่การป้องกันอาชญากรรม ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: