วัดอ้อมน้อยไม่ทอดทิ้งโยม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

ภายใต้การพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอกระทุ่มแบน คนกระทุ่มแบนไม่ทอดทิ้งใคร วัดอ้อมน้อยไม่ทอดทิ้งโยม วันนี้ วันพุธที่ 6 กันยายน 2566ทางคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอกระทุ่มแบนโดยมีนายบรรพต จันทรวงษ์นายอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอกระทุ่มแบนหมอโก๋ ร่วมกับทางวัดอ้อมน้อยโดยพระครูปลัดสมศักดิ์ ธนวํโส ซึ่งได้รับมอบหมายจากทางพระครูสาครเขมคุณเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่รพ.สต.คลองปลาซิว นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าเสา มอบหมายทาง เจ้าหน้าที่สวัสดิการสังคมลงพื้นที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอกระทุ่มแบน เจ้าหน้าที่ อสม. ตำบลท่าเสา พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าเสาลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสจำนวน 8 ครอบครัว และให้กำลังใจ กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย กราบนมัสการในความเมตตาของท่าน พระอาจารย์เก่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดท่าเสา ที่ได้ฝากถุงยังชีพผ่านมาทางอาตมาเพื่อมอบให้กับทางประชาชนในพื้นที่ของตำบลท่าเสา จำนวน 9 ครอบครัว ทางวัดอ้อมน้อยก็ได้จัดถุงยังชีพจำนวน 9 ชุดร่วมกับทางเจ้าหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีก 9 ชุด เทศบาลตำบลสวนหลวงอีก 9 ชุด เพื่อให้กำลังใจกับประชาชนในพื้นที่ของตำบลท่าเสา ขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกท่านขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: