กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ มาตรการรับมือยุงลาย

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขให้ความรู้มาตรการรับมือยุงลาย 5ป.1ข. ดังนี้


5 ป.ดังนี้
1.ปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกๆ 7 วัน
2.ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด
3.เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดไม่ได้
4.ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
5.ปล่อยปลากินลูกน้ำ
1ข.ดังนี้
1.ขัดไข่ตักไข่ยุงทิ้งน้ำที่ซักล้างบนพื้นดินเพื่อให้ไข่แห้งตาย

จากนั้น นายณรงค์ศักดิ์ คำภูมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ร่วมพบปะพูดคุยกับ อสม.และผู้เข้าร่วมอบรม

เวลาประมาณ 10.00 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม อสม.ตำบลวังหลุม ผู้นำ อช.ตำบลวังหลุม ครู นักเรียน โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์มาตรการรับมือยุงลาย 5 ป. 1 ข. ตั้งแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม และอ้อมกลับบริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม เพื่อกลับมายังจุดเริ่มต้น


ภาพ/ข่าว กนกรรณ (ผ่านเลนส์3091)
ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดพิจิตร รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: