พิษณุโลก ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมเข้าค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

พิษณุโลก ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2
นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง.ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2
และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
เป็นประธานในพิธีเปิด และ คณะผู้บริหารโรงเรียน ทีมวิทยากร คณะครู
ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมเข้าค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ให้การต้อนรับ
กล่าวรายงานการดำเนินโครงการจิตลูกเสืออาสาพระราชทาน โดยนางสาวพัลลภา ตุ้ยเต็มวงค์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านเขาน้อย

ลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 7 โรงเรียนเข้าร่วมการอบรม โรงเรียนบ้านเขาน้อย โรงเรียนบ้านซำตะเคียนฯ โรงเรียนบ้านน้ำพรม
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ และโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเขาน้อย ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป.พิษณุโลก เขต 2

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: