วันที่ 7 ก.ย วันคล้ายวันสถาปนา 4 กองบังคับการ ในสังกัดตำรวจสอบสวนกลาง CIB

วันที่ 7 ก.ย วันคล้ายวันสถาปนา 4 กองบังคับการ ในสังกัดตำรวจสอบสวนกลาง CIB

วันที่ 7 ก.ย 66 ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บก ปอท กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ บก ปคบ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ บก ปคม ได้มีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาของแต่ละกองบังคับการ โดยได้มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งมีข้าราชการตำรวจในแต่ละหน่วยเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียงกัน

ทั้งนี้ในแต่ละ บก ได้มีการจัดพิธีมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

กองบังคับการต่างๆภายใต้การดำเนินงานของตำรวจสอบสวนกลาง CIB มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเป็นหน่วยงานตำรวจยุคใหม่ที่มีศักยภาพมีความเ****วชาญป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะทางให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยระดับสูงสุดในทุกสถานการณ์และป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทุกรูปแบบ

ตำรวจสอบส่วนกลาง CIB
มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน

#วันคล้ายสถาปนา#ตำรวจสอบสวนกลาง#CIB

mr l e k bangkok BKK เรียบเรียงรายงาน 7/9/66

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: