อิทธิพลจากพายุได้เกิดน้ำท่วมถนนสกลนคร เซกา ยาวประมาณ 1 กิโลเมตรรถเล็กไม่สามารถวิ่งผ่านได้

วันที่่ 30 เดือนสิงหาคม 2561
ได้รับอธิพลจากพายุได้เกิดน้ำท่วมถนนสกลนคร-เซกายาวประมาณ1กิโลเมตรเล็กรถไม่สามารถวิ่งได้ใช่รถใหญ่อย่างเดียวครับและทางโรงเรียนท่าสงครามวิทยา. บ้านท่าก้อน อ.อากาศอำนวย. จ.สกลนครได้สั่งการปิดโรงเรียนชั่วคราวนักเรียนไปมาลำบากตอนนี้ชาวบ้านได้ใช่เรือสัญจรไปมารอหน่วยงานต่างๆๆเข้าม
าดูแลมีแนวโน้มน้ำจะสุงขึ้นเลื่อยๆตอนนี้ระดับน้ำอยู่ประมาณ60เช็นติเมตรเพิ่มเติมน้ำตอนนี้ได้ขยายวงกว่างขึ้นครับ

CR#ภาพข่าวโดย
เรื่องจริงผ่านเลนส์ จ.สกลนคร

Leave a Reply

%d bloggers like this: