น่าน จัดพิธีปิดงานประเพณีแข่งเรือ ชิงถ้วยพระราชทานฯ พร้อมมอบรางวัลให้กับเรือที่ชนะการแข่งขันนัดเปิดสนามประจำปี 2566

น่าน จัดพิธีปิดงานประเพณีแข่งเรือ ชิงถ้วยพระราชทานฯ พร้อมมอบรางวัลให้กับเรือที่ชนะการแข่งขันนัดเปิดสนามประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 ณ บริเวณกองอำนวยการแข่งเรือ (ปะรำพิธี) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ (ทานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร) ประจำปี 2566 โดยมีนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน คณะกรรมการจัดงาน แขกผู้มีเกียรติ คณะฝีพายเรือแข่ง และพี่น้องชาวจังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล จังหวัดน่าน โดยเทศบาลเมืองน่าน จัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วย พระราชทานฯ (ทานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร) ประจำปี 2566 ได้ดำเนินการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2566 ซึ่งในปีนี้ มีเรือเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 37 ลำ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท คือ ประเภทเรือใหญ่ จำนวน 8 ลำ ประเภทเรือกลาง จำนวน 5 ลำ ประเภทเรือเล็ก จำนวน 9 ลำ ประเภทเรือแบบโบราณ จำนวน 4 ลำ และประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน จำนวน 10 ลำ โดยตลอดระยะเวลาของการจัดการแข่งขัน สองริมฝั่งลำน้ำน่าน มีประชาชนชาวจังหวัดน่านและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมากตลอดแนวสนามแข่งขัน
สำหรับผลการแข่งขันงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ (ทานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร) ประจำปี 2566 สนามเทศบาลเมืองน่าน ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ดังนี้


ประเภทเรือใหญ่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือสิริวิมล สินทรัพย์อารียา เจดีย์ 415 ได้รับเงินสด 25,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรือภูพยัคฆ์ ป่าสัก-แสงดาว ได้รับเงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากเทศบาลเมืองน่าน
รางวัลที่ 3 ได้แก่ เรือ ป.ฐิติภัทร์ 314 บ้านธงน้อย-ธงใหม่-ถืมตอง ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากเทศบาลเมืองน่าน
รางวัลที่ 4 ได้แก่ เรือฟ้าประทาน ไหล่น่าน ได้รับเงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน
ประเภทเรือกลาง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือแม่เนื้อทอง 2 ป้วยจือน่าน สวนหอม ได้รับเงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรือแม่เนื้อทอง บ้านสวนหอม ได้รับเงินสด 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากเทศบาลเมืองน่าน
รางวัลที่ 3 ได้แก่ เรือแม่แก้วบัวทอง วัดศรีกูเสี้ยว ได้รับเงินสด 9,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากเทศบาลเมืองน่าน
รางวัลที่ 4 ได้แก่ เรือสิงห์วุฒิชัย วัดร้องตอง อบต.ม่วงตึ๊ด ได้รับเงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน
ประเภทเรือเล็ก
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือเทพจุฬารัตน์ บ้านแสงดาว ได้รับเงินสด 15,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรือมินตยา นาหนุน 3 บ้านนาหนุน ได้รับเงินสด 12,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากเทศบาลเมืองน่าน
รางวัลที่ 3 ได้แก่ เรือพรเจ้าหลวงข้อมือเหล็ก เยาวชนน้ำครกใหม่ ได้รับเงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากเทศบาลเมืองน่าน
รางวัลที่ 4 ได้แก่ เรือบุญเฉลิมชัย สำนักสงฆ์ธรรมชัย+พญาวัด ได้รับเงินสด 7,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน

ประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือ เทพสุริยา – คัวะดอนทอง ได้รับเงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลที่ 2 ได้แก่เรือเทพจอมหมอก ชีววิถีบ้านน้ำเกี๋ยน ได้รับเงินสด 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากเทศบาลเมืองน่าน
รางวัลที่ 3 ได้แก่ เรือเจ้าขุนปัว บ้านวังม่วง (ปัว) ได้รับเงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากเทศบาลเมืองน่าน
รางวัลที่ 4 ได้แก่ เรือฟ้าสีทอง บ้านดอนเจริญ ได้รับเงินสด 7,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน
ประเภทเรือแบบโบราณ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือเจ้าแม่สร้อยฟ้า วัดร้องตอง อบต.ม่วงตึ๊ด ได้รับเงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลที่ 2 ได้แก่เรือสิงห์เฒ่าป่าไผ่ แสงดาว พญาวัด ได้รับเงินสด 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากเทศบาลเมืองน่าน
รางวัลที่ 3 ได้แก่ เรือแม่ดอกพยอม วัดศรีภู่เสี้ยว ได้รับเงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากเทศบาลเมืองน่าน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link