น่านจัดการแข่งขัน น่านเทรลรันนิ่ง 2023 (Nan Sakad Scenic Trail 2023) เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนหันมาสนใจการออกกำลังกายและยังสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมกีฬา และการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน

น่านจัดการแข่งขัน น่านเทรลรันนิ่ง 2023 (Nan Sakad Scenic Trail 2023) เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนหันมาสนใจการออกกำลังกายและยังสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมกีฬา และการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผวจ.น่าน พร้อมด้วยนางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานการแข่งขัน วิ่งในภูมิประเทศ น่านเทรลรันนิ่ง 2023(Nan Sakad Scenic Trail 2023) ณ บริเวณฝายน้ำปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีนางสาวดารารัตน์ ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดน่าน พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 , นายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน ,นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) , หัวหน้าส่วนราชการ และนักกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิด การจัดงานการแข่งขัน วิ่งในภูมิประเทศ น่านเทรลรันนิ่ง 2023(Nan Sakad Scenic Trail 2023) มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน สามารถทำการฝึกซ้อมได้ในพื้นที่ตามภูมิประเทศ เข้าแข่งขันได้ทุกเพศทุกวัย และไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เพื่อฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค น่านเทรลรันนิ่ง นี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานสนามจาก ITRA
(International Trail Running Association) หรือสมาพันธ์กีฬาวิ่งเทรลนานาชาติ อีกด้วย

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ปัจจุบันกิจกรรมแข่งขันกีฬาถือเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของประชาชนในทุกระดับให้มีความเข้มแข็งและยังช่วยรักษาเสถียรภาพ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ของทุก ๆ จังหวัดทั้งยังเป็นการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ดี จังหวัดน่าน นับเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือที่เป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศต้องการมาเยือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอปัว ด้วยความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ และความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตชุมชนที่สงบเรียบง่าย

ทั้งนี้การแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ(หรือ เทรลรันนิ่ง) นับเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงในหลายประเทศ จังหวัดน่าน โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน และสำนักงาน กกท.จังหวัด จึงได้กำหนดจัดการแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ น่านเทรลรันนิ่ง (Nan Sakad Scenic Trail 2023) ซึ่งมีนักกีฬาวิ่งเทรลจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันรวมจำนวนทั้งสิ้น 1000 คน ระยะทางแข่งขัน 3 ระยะได้แก่ ระยะ 52 กิโลเมตร ระยะ 33 กิโลเมตร และ 14 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นเส้นทางแข่งขัน โดยปล่อยตัวนักวิ่ง ณ บริเวณฝายน้ำปัว อำเภอปัว และตลอดเส้นทางแข่งขันนักกีฬาจะวิ่งไปในเส้นทางสัญจรธรรมชาติที่มีความปลอดภัย ที่มีความสูงชัน สวยงาม ท้าทายต่อความสามารถของนักกีฬา

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link