กรมศุลกากรปล่อยขบวนรถสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มูลค่ากว่า 118 ล้านบาท

กรมศุลกากรปล่อยขบวนรถสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
มูลค่ากว่า 118 ล้านบาท เพื่อร่วมพิธีทำลายของกลาง

วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561) เวลา 15.00 น. นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว ณ สนามฟุตซอล
กรมศุลกากร เพื่อนำไปร่วมพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้วกับหน่วยงานต่าง ๆ ณ ลานอเนกประสงค์ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศยานกองทัพบก เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร กล่าวว่า ภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกา ได้รายงานการจัดอันดับสถานการณ์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ ไว้ในบัญชี Priority Watch List (PWL) ในปี 2559 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร จึงได้มอบนโยบายและสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด เข้มงวด กวดขัน และดำเนินการอย่างเคร่งครัดในการป้องกันและปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ประกอบการที่สุจริต ปกป้องสังคมและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคจากสินค้าปลอมแปลง ตลอดจนไม่ให้มีการนำสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

มาหมุนเวียนจำหน่ายในประเทศอีกต่อไป
ในปี 2560 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับการปรับสถานะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ดีขึ้นจากบัญชี PWL เป็น WL โดยผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาให้เหตุผลว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญเรื่องการคุ้มครองและการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการ การทำงานอย่างจริงจังจนเห็นผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งในการดำเนินการป้องกัน และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประธานคณะอนุกรรมการฯ จึงได้จัดให้มีพิธีประชาสัมพันธ์และทำลาย ของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้วขึ้นในวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศยานกองทัพบก เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานดังกล่าว
การทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้วในครั้งนี้ มีของกลางจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 2,101,347 ชิ้น โดยเป็นของกลางจากทางกรมศุลกากรซึ่งได้รวบรวมของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 และสำนักสืบสวนและปราบปราม จำนวนทั้งสิ้น 1,067 แฟ้มคดี ปริมาณของกลาง 1,732,965 ชิ้น มูลค่าของกลาง 118,624,049 บาท


เด็กหลังเขา / ทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: