พ.อ.สุทธวิทย์ แวงประสิทธิ์นายทหารพระธรรมนูญ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ บรรยายให้ความรู้เรื่อง กฎหมายทหารและกฎหมายที่ทหารควรรู้ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการร่วมรุ่นที่ 7

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.66 พ.อ.สุทธวิทย์ แวงประสิทธิ์นายทหารพระธรรมนูญ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ บรรยายให้ความรู้เรื่อง กฎหมายทหารและกฎหมายที่ทหารควรรู้ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการร่วมรุ่นที่ 7

นอกจากนี้ยังให้การต้อนรับ นายทีปกร โกมลพันธ์พร อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ บัญชีม้าและการฟอกเงิน ภัยใกล้ตัวปกติใหม่ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปฎิบัติการร่วมรุ่นที่ 7 อีกด้วย

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d