เริ่มแล้วงานบุญออกพรรษาสุราษฎร์ธานี ด้วยพิธีสมโภชเรือพนมพระ ก่อนเข้าร่วมในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี 2566

เริ่มแล้วงานบุญออกพรรษาสุราษฎร์ธานี ด้วยพิธีสมโภชเรือพนมพระ ก่อนเข้าร่วมในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี 2566

เมื่อเวลา 19:00 น.วันที่ 28 ต.ค.66ที่ บริเวณถนนหน้าเทศบาลตำบลกระแดะ อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎร์ธานี นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีสมโภชเรือพนมพระ โดยมีพระสงฆ์จำนวน 9 รูปร่วมสวดพุทธมนต์ และพุทธศาสนิกชนชาวกาญจนดิษฐ์และใกล้เคียง พร้อมด้วยส่วนราชการและส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีเพื่อสืบสานประเพณีออกพรรษาที่ถือปฏิบัติมาอย่างยาวนาน ที่จะยึดวันก่อนถึงวันออกพรรษา ในการทำพิธีสมโภชเรือพนมพระทางบก ก่อนจะนำเข้าร่วมชักลากพระในวันแรม 1 ค่ำ หลังวันออกพรรษาหนึ่งวันตามประเพณีโบราณ

โดย เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเรือพนมพระทางบก จากวัดต่าง ๆ ในอำเภอกาญจนดิษฐ์ อ.ท่าฉาง อ.ท่าชนะ และ อ.เคียนซา จำนวน 46 ลำเข้าร่วมพิธีสมโภชเรือพนมพระ ให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมทำบุญและถ่ายภาพกับเรือพนมพระ ที่แต่ละลำตกแต่งอย่างสวยงาม สำหรับเงินที่ได้จากการร่วมทำบุญครั้งนี้จะมอบให้แต่ละวัดนำไปบูรณะ ทำนุบำรุงศาสนาต่อไป

สำหรับพิธีสมโภชเรือพนมพระในครั้งนี้ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของอำเภอกาญจนดิษฐ์จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่วัดที่นำเรือพนมพระเข้าร่วมงานและจะมีการเคลื่อนเรือพนมพระไปยังบริเวณศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. เพื่อร่วมประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าฯ ประจำปี 2566 เป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ ให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งประชาชนได้ร่วมกันสานสัมพันธ์อันดีแสดงออกถึงคุณธรรม ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธมากยิ่งขึ้นต่อไป

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d