สระบุรี.. ปั่นจักรยานเลียบค่ายได้กุศล

มณฑลทหารบกที่18 ร่วมกับชมรมปั่นจักรยาน ประชาชนร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยานเลียบค่ายได้กุศล ”
วันที่ 9 ก.ย.61 เวลา 05.00 น. ที่บริเวณลานหน้าเอนกประสงค์มณฑลทหารบกที่18 โดย พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18 เป็นประธานในกิจกรรม “ปั่นเลียบค่ายได้กุศล” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหารในสังกัดมณฑลทหารบกที่18 พร้อมชมรมนักปั่นจักรยานจังหวัดสระบุรี และพี่น้องประชาชนสมาชิกชมรมจักรยาน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า เวลา 05.00-06.30 น.ที่บริเวณลานหน้าลานเอนกประสงค์มณฑลทหารบกที่18(ลานพื้นแข็ง)
โดยการปั่นจักรยานเลียบค่ายได้กุศล แบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกันมี นักปั่นจักรยานประเภททั่วไป ระยะทาง 52.9กิโลเมตร นักปั่นจักรยานประเภทครอบครัวระยะทาง 8.9กิโลเมตร และนักปั่นจักยาน ประเภท VIP ระยะทาง18.9 กิโลเมตร
การปั่นจักรยานในครั้งนี้เพื่อเป็นการออกกำลังกาย และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีระหว่างทหาร และประชาชนเพื่อมีส่วนร่วม รายได้ที่ได้จาการจัดกิจกรรในครั้งนี้มอบให้กองทุนชมรมแม่บ้านทหารบกมณฑลทหารบกที่18 เพื่อทำกิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรทหารในสังกัด และมอบเป็นอาหารนักเรียนในสังกัด ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในครั้งนี้ จะได้ร่วมปล่อยปลาตะเพียน จำนวน 60,000 ตัวลงในบ่อภายในค่ายทหาร พร้อมชมบรรยากาศในพื้นที่ค่ายทหารที่ประชาชนทั่วไปยังไม่เคยสัมผัส ต้องมีกิจกรรมเท่านั้นจึงจะได้เข้ามาในค่าย โดยเฉพาะภายในค่ายทหารยังมีพื้นที่เพื่อสุขภาพไว้ให้ประชาชนทั่วไปไว้วิ่งออกกำลังกาย มีสนามสำหรับปั่นจักรยานชมศูนย์เกษตรพอเพียงตามทฤษฏีใหม่ตามพระราชดำริพ่อหลวงรัชกาลที่9 ซึ่งพื้นที่เขตทหารมีการทำเกษตรและมีการฝึกอาชีพให้แก่น้องๆทหารที่มารับใช้ชาติจะได้มีอาชีพติดตัวไปหลังปลดประจำการ และนักปั่นยังได้ร่วมทำกุศลกับหน่วยงานราชการอีกด้วย

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี
โทร 0654348988

Leave a Reply

%d bloggers like this: