สภากรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร เยือนนครเซี่ยงไฮ้และกรุงปักกิ่ง ยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

สภากรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร เยือนนครเซี่ยงไฮ้และกรุงปักกิ่ง ยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นที่ สภาประชาชนกรุงปักกิ่ง วันนี้( 10 ก.ย. 61) เวลา 11.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานคร ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการบูรณาการด้านต่างประเทศระหว่างสภากรุงเทพมหานครและฝ่ายบริหารกรุงเทพ มหานคร คำคณะฯเข้าเยี่ยมคารวะนายจาง ชิง (MR.Zhang Qing) รองประธานสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง และคณะฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในฐานะเมืองพี่เมืองน้อง และสภาบ้านพี่เมืองน้อง พร้อมหารือถึงการดำเนินกิจกรรมที่จะได้ดำเนินการร่วมกันในส่วนของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติต่อไปในอนาคต โดยมีนายนิรันดร์ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและ คณะสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง ร่วมเยี่ยยมคารวะคณะผู้บริหารพร้อมสภากทม.เดินทางเยือนนครเซี่ยงไฮ้และกรุงปักกิ่ง ยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น..นายสกลธี ภัทธิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเดินทางเยือนเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้และกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 6-11 ก.ค. 61 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในฐานะสภาบ้านพี่เมืองน้อง พร้อมหารือข้อราชการถึงความร่วมมือในประเด็นทั่วไป และการส่งเสริมความสัมพันธ์ทั้งทางด้านบริหารและนิติบัญญัติ อาทิ การบริหารจัดการเมือง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการวางผังเมืองโดยมี นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานครคนที่ 2 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคณะเดินทาง..สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ ได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) การแลกเปลี่ยนฉันมิตร เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 55 ซึ่งนับเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister cities) จากนั้นสภากรุงเทพ มหานครได้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสถาปนาเมืองมิตรภาพ กับสภาประชาชนเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 42 โดยได้มีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อยกระดับความสามารถของขีดจำกัดในการพัฒนาเมืองให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านกรุงเทพมหานครกับกรุงปักกิ่ง ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 36 ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งมีความสัมพันธ์กันมายาวนานถึง 25 ปี ในฐานะเมืองพี่เมืองน้อง โดยเน้นการส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งนอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสภากรุงเทพมหานครและสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง ในฐานะสภาพี่เมืองน้อง ได้ลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 44 ณ กรุงปักกิ่ง โดยทำการส่งเสริมสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพระหว่างประชาชนทั้งสองเมืองให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ของทั้งสองเมืองผ่านเลนส์ 005~รายงาน…………………………..

Leave a Reply

%d bloggers like this: