ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน พร้อมคณะเยี่ยมชมอนุสรณ์สถาน”เตียง ศิริขันธ์ ขุนพลภูพาน”ผู้นำทาง การต่อสู้เพื่อประชาชน หลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สู่ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน..

ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถาน”เตียง ศิริขันธ์ ขุนพลภูพาน”ผู้นำทางการต่อสู้เพื่อประชาชน หลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สู่ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน..

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ อนุสรณ์สถาน “เตียง ศิริขันธ์ ขุนพลภูพาน” ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติ ภูพาน จังหวัดสกลนคร ดร.องอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน และ ผศ.ดร.อานนท์ แสนนาน ผอ.มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย คุณศักดิ์ชาย พรหมโท ประธานผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) แห่งประเทศไทย และ คุณนิตยา นาโล ประธานสหกรณ์เดินรถตู้จังหวัดสกลนคร เข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ “สุ่ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน “อนุสรณ์สถาน “เตียง ศิริขันธ์ ขุนพลภูพาน” สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และบรรจุกล่องดวงวิญญาณของ นายเตียง ศิริขันธ์ และเป็นแห่งข้อมูลการเรียนรู้เพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองสำหรับชนรุ่นหลัง

สำหรับ “เตียง ศิริขันธ์” (5 ธันวาคม พ.ศ. 2452 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2495) เป็นนักการเมืองฉายา “ขุนพลภูพาน” หนึ่งใน “สี่เสืออีสาน” ซึ่งประกอบด้วยนายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ นายเตียง ศิริขันธ์ นายถวิล อุดล และนายจำลอง ดาวเรือง นายเตียงดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สกลนคร 5 สมัย ตั้งแต่อายุ 28 ปี รัฐมนตรี 3 สมัย และเป็นหัวหน้าใหญ่เสรีไทยภาคอีสานและสกลนครโดย มีศูนย์บัญชาการอยู่บน “เทือกเขาภูพาน”

นายเตียง ศิริขันธ์ เกิดที่บ้านในตำบลตลาด อำเภอเมืองสกลนคร เป็นบุตรคนที่ 6 ในจำนวน 10 คน ของขุนนิเทศพาณิชย์ (บุดดี ศิริขันธ์) กับนางอ้อน ศิริขันธ์ จบโรงเรียนเรียนฝึกหัดครูวัดบวรนิเวศวิหาร และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมรสกับนางนิวาศน์ ศิริขันธ์ (นามเดิม นิวาศน์ พิชิตรณการ เป็นบุตรสาวของ ร.อ.นาถ และนางเวศ พิชิตรณการ) มีบุตร 1 คน ชื่อ นายวิฑูรย์ ศิริขันธ์ เกี่ยวกับเชื้อสายของเตียง ศิริขันธ์ นั้นบิดาเป็นบุตรชายลำดับที่ 4 ของรองอำมาตย์โท พระบริบาลศุภกิจ (คำสาย ศิริขันธ์) หรือเพียเมืองขวา อดีตกรมการเมืองสกลนครชั้นผู้ใหญ่ กับนางบัว ศิริขันธ์ ธิดาของพระโคษาราช (ต้นตระกูล นาถโคษา) กำนันตำบลสะพานหิน ปู่ของเตียง ศิริขันธ์ ชื่อพระเสนาภักดี (ขันธ์ ศิริขันธ์) ย่าชื่อนางพรหมา ศิริขันธ์ ปู่ทวดชื่อพระศรีวรราชหรือเพียสีสุวงษ์ (ท้าวรี) ย่าทวดชื่อนางที บิดาของปู่ทวดชื่อเพียสีหาเทพ (ท้าวศรี) กรมการเมืองสกลนครชั้นผู้ใหญ่ชุดแรกสมัยเริ่มตั้งเมืองสกลนคร ตระกูลของเตียงศิริขันธ์นับว่าเป็นเชื้อสายขุนนางเก่าแก่ และเกี่ยวดองกับตระกูลเจ้าเมืองของสกลนครมายาวนาน คือ ตระกูล พรหมสาขา ณ สกลนคร

ผ่านเลนส์~005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: