“รฟท.!! จัดงานวันบุรฉัตร น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง!!

“รฟท.!! จัดงานวันบุรฉัตร น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง!!

วันนี้ (14 กันยายน 2561) ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ฯ หน้าตึกบัญชาการรถไฟ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดงาน “วันบุรฉัตร” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง พระบิดาแห่งกิจการรถไฟไทยยุคใหม่ และพระกรณียกิจ ของพระองค์ที่มีต่อประชาชน และประเทศไทย โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานและคณะกรรมการรถไฟฯ พระประยูรญาติ นายวรวุฒิ มาลา รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ คณะผู้บริหารและพนักงานการรถไฟฯ เข้าร่วมพิธี

พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินฯ ประสูติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๔๒๔ ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๖๐-พ.ศ.๒๔๖๙ โดยพระองค์ได้ทรงวางรากฐานกิจการรถไฟให้เจริญรุดหน้าในหลายด้าน โดยได้ทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนากิจการรถไฟให้บังเกิดผลดีรวดเร็ว และสะดวกในการปฏิบัติงาน ทรงปรับปรุงสัญญาณประแจกลและโทรคมนาคมของกรมรถไฟหลวงใหม่หมด โดยเริ่มใช้โทรศัพท์ทางไกล โทรศัพท์อัตโนมัติ และเครื่องตราทางสะดวกแทนการขอทางด้วยเครื่องโทรเลขทรงวางแผนและดำเนินนำรถจักรดีเซลมาใช้แทนรถจักรไอน้ำ โดยมุ่งเน้นการนำรถจักรดีเซลไฟฟ้ามาใช้การ เพราะได้ทรงวางแผนและศึกษาต่อไปถึงความเป็นไปได้ถึงการนำรถจักรดีเซลทำการลากจูงขบวนรถหมดแล้ว นับว่า
พระดำริของพระองค์ในเรื่องนี้ก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างมหาศาลในกาลต่อมา

พระกรณียกิจและพระดำริของพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ได้ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการรถไฟและบังเกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนไทยอย่างมหาศาล อาทิ การจัดให้มีพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟ ปี พ.ศ.๒๔๖๕ ให้เป็นมาตรฐานสากล อันเป็นพระราชบัญญัติ ควบคุมคุ้มครองของการรถไฟ ทางหลวง รถไฟเอกชนที่ได้รับอนุญาตดำเนินการและรถไฟอุตสาหกรรมให้มาขึ้นอยู่กับสภากรรมการรถไฟ เพื่อเป็นการวางหลักการบริหารกิจการรถไฟของประเทศให้มีระเบียบยิ่งขึ้น

สำหรับในปีนี้การรถไฟฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และพระกรณียกิจของพระองค์ที่มีต่อประชาชน และประเทศไทย โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์เพื่อทำบุญอุทิศถวาย พิธีวางพวงดอกไม้ที่บริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน และการบริจาคโลหิตของเหล่าผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ได้มีการรับมอบเงิน จากคณะราชสกุลฉัตรชัย หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสมทบทุน “บุรฉัตรมูลนิธิ” สำหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: