สระบุรี -ปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี จ้าวลำน้ำป่าสัก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ

สระบุรี -ปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี จ้าวลำน้ำป่าสัก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯวันที่23กันยายน2561 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจ้าวลำน้ำป่าสัก จ.สระบุรี ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ทีมเรือที่ชนะเลิศในประเภทต่าง ณ บริเวณท่าน้ำป่าสัก หน้าที่ว่าการอำเภอเสาไห้ จ.สระบุรีมี นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอเสาไห้ นายวิจักษณ์ โพธิ์ใบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดสระบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน บริษัทห้างร้าน ที่ร่วมกันสนับสนุนในการจัดการแข่งขันเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีเรือยาวและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีสำหรับปีนี้ในการชิงความเป็นจ้าวลำน้ำป่าสักที่สระบุรี มีทีมเรือดังเรือแชมป์หลายจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขัน รวม กว่า 40 ลำ ทั้งประเภท 55 ฝีพาย ประเภท 40 ฝีพาย และประเภทเรือยาวเล็กไม่เกิน 30 ฝีพาย เช่น ประเภทเรือยาว 55 ฝีพาย เรือเทพนรสิงห์ 88 จังหวัดสระบุรี เรือเจ้าแม่ประดู่ทอง จังหวัดชลบุรี เรือพญาชาละวันสิงห์ลีโอ 1 จังหวัดพิจิตร เรือเทพสุริยะกระทิงแดง จังหวัดสุรินทร์ เรือสิงห์ปทุม จังหวัดปทุมธานี เรือสิงห์อีสาน จังหวัดหนองคาย เรือพญาราชสีห์ จังหวัดพิจิตร และเรือพระยาตาก จังหวัดชัยนาทประเทศเรือยาวกลาง 40 ฝีพาย เรือจักรนารายณ์ จังหวัดสระบุรี เรือเจ้าแม่ประดู่เงิน จังหวัดชลบุรี เรือพญาชาละวันสิงห์ลีโอ 2 จังหวัดพิจิตร กระทิงแดงเพชรนาวา จังหวัดเพชรบุรี เรือเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง เรือสปอนเซอร์พรพระแก้ว จังหวัดสิงห์บุรี เรือสิงห์ปทุม จังหวัดปทุมธานี และ เรือเทพพระยาตากจังหวัดชัยนาทประเภทเรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย เรือเทพจุฬาลักษณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรือพรหลวงพ่อจักษ์ จังหวัดสระบุรี เรืออินทณัฐ จังหวัดนครปฐม เรือพันแสง จังหวัดพิจิตร เรือสักสกุลชัย จังหวัดราชบุรี เรือพระยาเตชิต จังหวัดกาญจนบุรี เรือพรเดชา จังหวัดสระบุรี เรือเภตรารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เรือสาวเมืองนนท์ จังหวัดนนทบุรี เรือคนสวยเมืองเพชร จังหวัดเพชรบุรี และเรือระฆังทองพรหมประทาน จังหวัดปทุมธานีสรุปผลการแข่งขันเรือยาวประเพณีจ้าวลำน้ำป่าสัก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้แก่ประเภทเรือยาวเล็ก30ฝีพายชนะเลิศเรือพรหลวงพ่อจักรประเภทเรือยาวกลาง40ฝีพายชนะเลิศเรือจักรนารายณ์ประเภทเรือยาว55ฝีพายชนะเลิศเรือเทพนรสิงห์88จึงได้มอบถ้วยพระราชทานให้แก่ทีมชนะเลิศพร้อมเงินรางวัลให้แก่ทีมงานต่อไปสมยศ พิมมะศร 0819940177

Leave a Reply

%d bloggers like this: