บอสใหญ่”บริษัท เอไอเอส พลาสแมทซ์ “จัดบวงสรวงตั้งศาล”องค์พระพิฆเนศวร ปางนิรมานกาย คณปติ”และ ศาล ตา~ยาย เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อตนเอง ครอบครัว และ พนักงานทุกท่าน..

บอสใหญ่”บริษัท เอไอเอส พลาสแมทซ์ “จัดบวงสรวงตั้งศาล”องค์พระพิฆเนศวร ปางนิรมานกาย คณปติ”และ ศาล ตา~ยาย เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อตนเอง ครอบครัว และ พนักงานทุกท่าน..

เมื่อวันอังคารที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 แรม 1 ค่ำเดือน 10 เวลา 09.09 น. ณ.มณฑลพิธีภายใน บริษัท เอไอเอส พลาสแมทซ์ เลขที่ 88 หมู่ที่ 1 ตำบลทัพหลวงอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมี คุณพีรบูรณ์ อัครวงศ์วริศ/คุณลัดดา จงมิ่งสถาพร ประธาน/เจ้าของผู้ก่อตั้ง”บริษัทเอไอเอสพลาส แมทซ์จำกัด”จุดธูป~เทียนมหามงคล เบิกฤกษ์~ เบิกชัย

พร้อมด้วย คุณธิติพัทธิ์ อัครวงศ์วริศ,คุณขวัญกมล กิจประสาน, คุณกฤติกา อัครวงศ์วริศ,คุณพิชฌามญช์ อัครวงศ์วริศ, คุณนนท์ธนวัติ อัครวงศ์วริศ และ หัวหน้าพนักงานบริษัท เริ่มพิธีการบวงสรวง จัดตั้งศาลหินอ่อน แล้วอัญเชิญ”องค์พระพิฆเนศ ปางนิรมานกาย คณปติ”ทรงยืนประทานพร”เนื้อทองเหลือง และ จัดตั้งศาลหินอ่อน เจ้าที่ ตา~ยาย ๛ในการมงคลนี้ เจ้าพิธีกรรมการบวงสรวงถวายแด่องค์มหาเทพแห่งความสำเร็จ”พระพิฆเนศ ปางนิรมานกาย คณปติ”และ ตั้งศาล ตา~ยาย คือท่าน โหราฯทนง เทพศรียันตรา ,อาจารย์ ต่อลาภ ศิวายะ เทวาลัย, คุณสุภาพร แพบัว และ ทีมงานบวงสรวงจาก”พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา” เพื่อเสริมพลัง เปิดบารมี มีแต่ความสำเร็จๆในธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเรือง แก่คณะเจ้าภาพทั้งหลายในโอกาสครั้งนี้ด้วยครับ

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: