สังสรรค์ ฉันพี่~น้อง พบปะภาระกิจประชาธิปไตย

สังสรรค์ ฉันพี่~น้อง พบปะภาระกิจประชาธิปไตย

ในวันพุธที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ.ห้องประชุมรางน้ำ ชั้น5 โรงแรมปิคนิค กรุงเทพฯ มีผู้มาร่วมแสดงความยินดี~อวยพรเนื่องในวันเกิดให้กับท่านทนายสมพรพร้อมกัน และ ร่วมรับประทานอาหารเย็นกันครับ…

ทั้งนี้ในงานยังมีการสัมมนา การนำพาให้ยึดแนวทางในการปฏิบัติ และ เดินไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งรับฟังนโยบายจากผู้บริหาร และผู้ใหญ่หลายท่าน สำหรับสมาชิกทุกท่านที่มีใจให้กับองค์กรที่แท้จริง..เราจะสู้ไปด้วยกันเพื่อประชาธิปไตย ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งๆขึ้นไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: