นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบเงิน และสิ่งของเครื่องใช้ แก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยยายจิ๋ว

จ.ชัยภูมิ วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบเงิน และสิ่งของเครื่องใช้ แก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 5 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิมอบเงินสงเคราะห์รายละ 2,000 บาท พร้อมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ทั้งนี้ ได้มอบชุดเสื้อผ้าให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่อีกด้วย

คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ/รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: