ราชบุรี  – กช. จับมือ มทบ.16 และ ต.ธรรมเสน จัดกิจกรรมต่อยอดคลองบางสองร้อยถวายเป็นพระราชกุศล

ราชบุรี – กช. จับมือ มทบ.16 และ ต.ธรรมเสน จัดกิจกรรมต่อยอดคลองบางสองร้อยถวายเป็นพระราชกุศล

วันนี้ 8 ธ.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า.. ที่บริเวณคลองบางสองร้อย ม.2 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม เจริญพระพุทธมนต์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และจิตอาสาพัฒนาคลองบางสองร้อย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี พันเอกหญิง เกยูร ปัญญะบูรณ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมการทหารช่าง มณฑลทหารบกที่ 16 และกองพลทหารช่าง ตลอดจนประมงจังหวัด, นายอำเภอโพธาราม, นายก อบต.ธรรมเสน, ข้าราชการตำรวจ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ครูอาจารย์ นักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้สืบเนื่องจากกรมการทหารช่าง ได้ร่วมกับทางจังหวัดราชบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ได้ดำเนินการโครงการขุดลอกคลองบางสองร้อย ตามโครงการ 70 ปี ครองราชย์ประชารัฐ ร่วมใจภักดิ์ รักษ์น้ำ ตามรอยพ่อ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ซึ่งการดำเนินการโครงการได้สำเร็จลุล่วงแล้ว และเพื่อเป็นการบูรณาการรักษาสภาพคลองบางสองร้อย ให้คงอยู่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์สูงสุด และป้องกันการบุกรุกพื้นที่ จึงมีความจำเป็นต้องมีการดำเนินการ จัดระเบียบ วินัย คลองบางสองร้อย ให้เหมาะสมกับระบบนิเวศน์ ที่เป็นอยู่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน

และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เวียนมาบรรจบ ครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 กรมการทหารช่าง จึงได้ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 16 ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ประมงจังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน และหน่วยงานราชการและภาคส่วนเอกชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและ จิตอาสาพัฒนาคลองบางสองร้อย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร อีกทั้งเสริมสร้างให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า มีส่วนร่วมและปลุกจิตสำนึก ให้รู้สึกหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้กลับคืนสู่ธรรมชาติและรักษาระบบนิเวศน์ ให้มีความ สมดุลย์อย่างสมบูรณ์

นอกจากนี้เพื่อให้จิตอาสาทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบำเพ็ญความดีและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อสังคม ช่วยขัดเกลาจิตใจ ให้มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม ทั้งเป็นการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา เพื่อการพัฒนาลำน้ำบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

สำหรับพันธุ์ปลาในการจัดกิจกรรมวันนี้ ทางกรมการทหารช่าง ได้ร่วมกับกรมประมง และสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย ได้ทำการเคลื่อนย้ายพันธ์ปลาบึก จำนวน 99 ตัว รวมน้ำหนักกว่า 2 ตัน มาจากวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เนื่องจากบ่อน้ำภายในวัดมีปลาบึกใหญ่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และอยู่อย่างสภาพแออัด จึงได้นำปลาบึกบางส่วนมาปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้เจริญเติบโตต่อไป นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาเพิ่มเติมจากประมงจังหวัดราชบุรี นำพันธุ์ปลามาปล่อย เช่น ปลากาดำ ปลาตะเพียนหางขาว ปลาตะเพียนหางแดง และปลาสวาย จำนวน 50,000 ตัว และพันธุ์สัตว์น้ำจากสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย ได้นำพันธุ์กุ้งขาว จำนวน 100,000 ตัว มาปล่อยเพิ่มเติมอีกด้วย

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: