กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับมอบสิ่งของบริจาคจากภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพชีวิต

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับมอบสิ่งของบริจาคจากภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ
ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันนี้ (๑๔ ธ.ค. ๖๑) เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องสโมสรตำรวจตระเวนชายแดน (๑๐๑) พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของบริจาคให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจากภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
๑. บริษัท ซีแอลพี อินเตอร์เทรด จำกัด ภายใต้กลุ่มบริษัท ซีแอลพี จำกัด มอบเครื่องสีข้าว ซีแอลพี จำนวน ๑๒ เครื่อง และเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก จำนวน ๑๒ เครื่อง ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนำไปใช้ประโยชน์
๒. นายพันธพัฒน์ พิณสวัสดิ์ กรรมการบริษัท อเซ็ดคิด จำกัด (แบรนด์ Hi-view) และในนามสมาคมหยูนหนานแห่งประเทศไทย มอบกล้องวงจรปิดไฮวิว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๒๑๗ เครื่อง และในโอกาสนี้ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ (เฟส ๒) จำนวน ๕๐ เครื่อง ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั่วประเทศ นำไปใช้ประโยชน์
๓. นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) หรือ “ปุ้มปุ้ย” มอบชุดผลิตภัณฑ์ “ปุ้มปุ้ย” จำนวน ๔๑๔ ชุด (๑ ชุดประกอบด้วย ข้าวสวยหอมมะลิ ๖ กระป๋อง แกงเขียวหวานไก่ ๓ กระป๋อง แกงเผ็ดไก่ ๓ กระป๋อง และปลาลาบ ๓ กระป๋อง) มอบให้แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อนำแจกจ่ายให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ตามแนวชายแดน
๔. คุณทิพวรรณ ส่งเสริมสวัสดิ์ ในนาม “นิตยสารกุลสตรี” มอบจักรยาน จำนวน ๑๑ คัน และพัดลมตั้งโต๊ะ ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนำไปใช้ประโยชน์
๕. กลุ่มอนันตา มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๓๐๐ ผืน ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ในโอกาสนี้ พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้กล่าวขอบคุณหน่วยต่างๆที่ได้ร่วมมอบสิ่งของให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและกำลังพลของหน่วย ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจะได้นำสิ่งของที่ได้รับ มอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคต่อไป

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: