ราชบุรี  – เชิญรวมโรงการปั่นต้านมะเร็งเต้านม และเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็ง

ราชบุรี – เชิญรวมโรงการปั่นต้านมะเร็งเต้านม และเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็ง

มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จัดทำโครงการปั่นต้านมะเร็งเต้านม 2561 และโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็ง จ.ราชบุรี ปีงบประมาณ 2562

นางปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เปิดเผยว่า มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จัดทำโครงการปั่นต้านมะเร็งเต้านม 2561 และโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็ง จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2562 โดยกำหนดจัดกิจกรรมปั่นต้านมะเร็งเต้านม และอบรมพัฒนาทักษะการตรวจคัดกรองเต้านมด้วยตนเอง และออกหน่วยตรวจคัดกรองสตรีกลุ่มเสี่ยงด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2561 โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมปั่นต้านมะเร็งเต้านม เวลา 06.30 น. ณ ลานกิจกรรมริมเขื่อนโพธาราม ,กิจกรรมออกหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านม และอบรมพัฒนาทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองในกลุ่มสตรีแกนนำทุกอำเภอ เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลเมืองโพธาราม

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: