ราชบุรี จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ราชบุรี จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

จังหวัดราชบุรี จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 พร้อมวางมาตรการอย่างเข้มงวดในทุกด้าน เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 14 ธ.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า.. จังหวัดราชบุรี ได้จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยดึงเอาส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน และได้มีการประชุมเพื่อหารือและกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีนายวีรัส ประเศรษฐโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม ณ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้นายวีรัส ประเศรษฐโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานให้สามารถลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้สั่งการให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น โดยร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งจุดตรวจและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น

นอกจากนี้ ยังให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกเพื่อให้เป็นจุดพักรถและจุดบริการประชาชน ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิต่างๆ จัดเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่พยาบาล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบการสื่อสารและการประสานงาน และการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุให้ทันท่วงที ทางด้านนายเดชา เรืองอ่อน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี เผยถึงสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ของจังหวัดราชบุรีมีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้บาดเจ็บลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยสาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดอุบัติเหตุคือ เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด ขับรถตัดหน้าระยะกระชั้นชิด มีสิ่งกีดขวางบนถนน และทัศนวิสัยไม่ดี ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณพื้นที่ชุมชนในช่วงเวลาเย็นระหว่างเวลา 16.00 – 20.00 น.

อย่างไรก็ดีศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคน ด้านถนน ยานพาหนะ และด้านสิ่งแวดล้อม ให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งกำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการดูแลนักท่องเที่ยวและการสัญจรทางน้ำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางทุกมิติ นอกจากนี้จะมีมาตรการเสริมที่นำมาดำเนินการในพื้นที่ 3 อำเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ อ.เมืองราชบุรี อ.บ้านโป่ง และ อ.โพธาราม ซึ่งจะมีมาตรการเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางอย่างปลอดภัยและมีความสุขกับเทศกาลปีใหม่ 2562 นี้

//////////////////////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: