มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิจีตี่เกาะอำนาจเจริญ “แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561”

(23 ธ.ค.61)
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิจีตี่เกาะอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
ใน โครงการ”แจกผ้าห่มกันหนาว
พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดาร
ประจำปี2561″

นำโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์
กรรมการและรองเลขาธิการฯ
คุณวุฒิชัย อภวัฒนกุลชัย
ผจก.มูลนิธิฯ
คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผช.หน.ผ.สังคมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 500 ชุด
ใน อ.เสนางคนิคม
(คิดเป็นมูลค่าในการสงเคราะห์ครั้งนี้ จำนวน 3 แสนบาทถ้วน)

โดยมีคุณวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าฯ และ
คุณดาราณี สัมพันธ์ศิริกุล ประธานฯ
พร้อม คณะกรรมการฯ หน่วยราชการผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีครั้งนี้.
(เสร็จสิ้นเดินทางไปแจกที่จ.มุกดาหาร ในวันพรุ่งนี้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: