สตม. รวมพลังจิตอาสา พัฒนาวัดหงส์รัตนาราม

สตม. รวมพลังจิตอาสา พัฒนาวัดหงส์รัตนาราม

วันนี้ (24 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานเปิด “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยนำข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 400 คน มาร่วมทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เล็งเห็นว่าวัดเป็นสถานที่สำคัญอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวพุทธทั้งหลาย เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ที่มารวมสร้างบุญสร้างกุศล สร้างวัฒนธรรมอันดีงามทางศาสนา จึงได้นำผู้ร่วมกิจกรรม มาร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด บริเวณภายในวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ เพื่อให้สะอาดเรียบร้อย อันเป็นการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของข้าราชการตำรวจในสังกัด และเป็นการดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริ “เราทำดี ด้วยหัวใจ”

ภาพ/ข่าวเอวัชระ

ทีมข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link