รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 23.30 น. (16.30 UTC)

….ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ….
ทั่วทุกอำเภอ จ.สุราษฎร์ธานี จ.กระบี่ จ.นครศรีธรรมราช จ.ตรัง จ.พัทลุง จ.สตูล จ.สงขลา จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส รวมถึงในทะเลอ่าวไทย ในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
….มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น……..

….ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ….
อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี อ.ชะอวด อ.หัวไทร อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช อ.ควนขนุน จ.พัทลุง อ.สิงหนคร อ.เทพา จ.สงขลา อ.หนองจิก อ.เมือง อ.มายอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี รวมถึงในทะเลอ่าวไทย และในทะเลอันดามัน
….มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น……..

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: