ราชบุรี ข่าว – ชาวบ้าน ม.4 ดอนทรายโวยไม่ใช่หมอก มันคือฝุ่นเดือดร้อนมาเป็นปีแล้ว

วันที่ 22 ม.ค.62 ชาวบ้านที่บริเวณสี่แยกปากท่อ หมู่ที่ 4 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ร้องขอให้กรมทางหลวงสั่งการให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทางแยกต่างระดับในพื้นที่จังหวัดราชบุรีบริเวณจุดทางหลวงหมายเลข 3206 (แยกปากท่อ) โดยจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม.121+440 (บริเวณสหกรณ์การเกษตรปากท่อ จำกัด) ไปสิ้นสุดที่ กม.123+300 (บริเวณวังมะนาวเกษตรภัณฑ์ จำกัด) รวมระยะทาง 1.86 กิโลเมตร จำนวน 4 ช่องจราจร ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างทางแยกต่างระดับแยกปากท่อ ซึ่งไม่ใส่ใจต่อมลพิษฝุ่นละออง ทำให้สภาพบ้านเรือนเต็มไปด้วยฝุ่น เหมือนเมืองในหมอก โดยเฉพาะเด็ก คนชรา และผู้ป่วย ได้รับผลกระทบมากจนแทบจะอาศัยอยู่กันไม่ได้ ทางชุมชนได้แจ้งให้ผู้รับเหมาช่วยฉีดน้ำบนถนนเพื่อช่วยบรรเทาฝุ่นละออง แต่ไม่ได้รับความร่วมมือและไม่เคยมีการนำรถน้ำมาฉีดแต่อย่างไร จนทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองตลอดทั้งวัน อีกทั้งรถบรรทุกที่บรรทุกดิน หิน ทราย ก็ไม่มีการใช้ผ้าใบคลุมรถให้เรียบร้อย ก่อให้เกิดดิน หิน ทราย ตกลงพื้นถนน สร้างปัญหาในการจราจร และเพิ่มประมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นทุกวัน

ทั้งนี้นายสมศักดิ์ คงสินธุ์ อายุ 67 ปี ชาวบ้านหมู่ที่ 4 ต.ดอนทราย กล่าวว่า.. การก่อสร้างสะพานข้ามแยกปากท่อ ตั้งแต่มีการก่อสร้างนั้นไม่เคยมีการนำรถน้ำมาฉีดเพื่อลดฝุ่นละอองเลย ทั้งยังได้รับความเดือดร้อนทั้งเรื่องการสัญจร การเป็นอยู่ และการค้าขาย ซึ่งมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทั้งเรื่องฝุ่นละอองปกคลุกตลอดทั้งวัน อยากให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมทางหลวงได้สั่งการให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง นำรถน้ำมาฉีดพ่นทุกวันเพื่อลงปริมาณฝุ่นละออง เพราะทุกวันนี้ชาวบ้านจะอยู่ไม่ได้แล้วเดือดร้อนมาก เพราะในบริเวณสี่แยกปากท่อส่วนใหญ่ชาวบ้านประกอบอาชีพค้าขายอาหาร จึงได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ซึ่งชาวบ้านได้รับผลกระทบมาเป็นปีแล้ว แล้วเค้าว่าจะมีการก่อสร้างสะพานระยะเวลา 3 ปี ผมว่าไม่ต้อง 3 ปีหรอก ครึ่งปีผมก็ “ตาย” ก่อนแล้ว

นายสมศักดิ์ คงสินธุ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า.. อยากฝากถึงกรมทางหลวงพวกชาวบ้านนะ เขาอยากได้ความเจริญ แต่ถ้าความเจริญที่จะมีขึ้นมาแล้วสร้างความเดือดร้อนจนชาวบ้านอยู่ไม่ได้ก็คงไม่ดี ถ้ากรมทางหลวงมีอำนาจอนุมัติให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง สร้างถนนสะพานได้ ก็คงไม่ยากใช่ไหมที่จะสั่งการให้บริษัทผู้รับเหมานำรถน้ำมาฉีดบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน รถบรรทุกก็ควรจะมีผ้าใบปิดให้ดี ไม่ใช่วิ่งกันเข้าไปสร้างแต่ความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน หรือท่านผู้ใหญ่ที่มีสิทธิ์สั่งการกับบริษัทผู้รับเหมา ลองมานั่งอยู่กับชาวบ้านบริเวณสี่แยกสักวัน จะได้รู้ว่าชาวบ้านที่นี้มีความเดือดร้อนระดับไหน

สำหรับโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับในพื้นที่จังหวัดราชบุรีบริเวณจุดทางแยกต่างระดับในพื้นที่จังหวัดราชบุรีบริเวณจุดทางหลวงหมายเลข 3206 (แยกปากท่อ) โดยจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม.121+440 (บริเวณสหกรณ์การเกษตรปากท่อ จำกัด) ไปสิ้นสุดที่ กม.123+300 (บริเวณวังมะนาวเกษตรภัณฑ์ จำกัด) รวมระยะทาง 1.86 กิโลเมตร จำนวน 4 ช่องจราจร ซึ่งมีลักษณะเป็นสะพานยกระดับข้ามแยกวางตัวตามแนวทางหลวงหมายเลข 4 ยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 3093 และ 3206 พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การพัฒนาโครงการสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 2 ปี

โดยบริเวณแยกปากท่อเป็นสี่แยกที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งประกอบกับทางหลวงหมายเลข 4 เป็นทางหลวงสายหลักในการเดินทางสู่ภาคใต้ ทำให้มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและเกิดปัญหาการจราจรติดขัด ทั้งนี้ การปรับปรุงบริเวณแยกปากท่อให้เป็นทางแยกต่างระดับจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรดังกล่าวและสอดคล้องกับแผนพัฒนาทางหลวงสายหลักของกรมทางหลวงที่จะปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 4 ทุกจุดให้เป็นทางแยกต่างระดับ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในระบบการจราจรและลดการเกิดอุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link