มุกดาหาร จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 ตามนโยบายรัฐภายใต้แนวคิด ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

มุกดาหาร จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 ตามนโยบายรัฐภายใต้แนวคิด ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นาง เลขา บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นที่หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร ซึ่งมีผู้ปกครอง ญาติพี่น้องของผู้พิการ นำผู้พิการมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก และเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนพิการทุกประเภท ที่จะได้ร่วมแสดงพลังในการที่จะสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน นำไปสู่สังคมแบบบูรณาการ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ โดยคนพิการทุกคนจะได้รับรู้สิทธิประโยชน์ อันพึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมในสังคม ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ใว้คือ “คนพิการเข้าถึงสิทธิที่เป็นจริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link