อดีตผู้ว่าฯคนดัง ดัน”ท่าหิน” เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของสงขลา

อดีตผู้ว่าฯคนดัง ดัน”ท่าหิน” เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของสงขลา
วันนี้ ( 6 ก.พ.62 ) นายสมพงศ์ ศรียะพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการ จ.สุพรรณบุรี และอีกหลายจังหวัด ได้เปิดบ้านพักที่ บ้านท่าหิน ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา ต้อนรับนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และชมรมข้าราชการบำนาญมหาดไทย ซึ่งนำโดยนายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล อดีตรองปลัดกระทรวงมหาไทยและผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานชมรมฯ ซึ่งสมาชิกของชมรมประกอบด้วยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าฯ ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภอ ใน จ.สงขลา และภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งนายพีรพล สาครินทร์ อดีตอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
นายนายสมพงค์ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมคณะทั้งหมดลงเรือหาวยาว 15 ลำ เพื่อร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา ,กุ้ง จำนวน 2 ล้านตัวลงสู่ทะเลสาบบริเวณบ้านท่าหิน เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำและช่วยเพิ่มจำนวนกุ้งปลาในทะเลสาบ เพื่อประโยชน์ของชาวประมงพื้นบ้าน หลังจากนั้นคณะของทั้งหมดได้ล่องเรือชมนกน้ำนานาชนิดในทะเลสาบที่เป็นห้ามล่าของอุทยานนกน้ำคูขุด
โดยนายสมพงค์ฯ ได้กล่าวว่า กลุ่มชาวบ้านในบ้านท่าหิน มีความประสงค์ที่จะร่วมมือกับภาครัฐ พัฒนาบ้านท่าหิน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งนอกจากเขตห้ามล่าอุทยานนกน้ำคูขุด รวมทั้งเป็นศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อความยั่งยืนของสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา ซึ่งในการนี้ภาคเอกชน ที่ประกอบธุรกิจเพาะพันธุ์สัตว์น้ำมีความยินดีและพร้อมให้การสนับสนุน โดยชุมชนจะช่วยกันในการดำเนินการ
นายวีรนันท์ และ นายวิสุทธิ์ ได้กล่าวขอบคุณนายสมพงค์ ที่ได้ให้การต้อนรับและนำชมแหล่งท่องเที่ยวในครั้งนี้ ซึ่งในส่วนของความต้องการของชุมชน ในเรื่องการพัฒนา บ้านท่าหิน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั้น จะได้นำไปศึกษาความเป็นไปได้ เพราะจากสภาพพื้นที่ มีความเหมาะสม ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการเป็นศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งจะต้องมีหน่วยงานหลายๆหน่วยมาช่วยกัน

นายปรีชา สถืตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: