มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครการ “สร้างสุข ใส่ใจ ผู้สูงวัย” สายที 1 เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเทศกาลสงกรานที่จะมาถึง ในวันที่ 13 เมษายน 2561 นี้

วันที่ 3 เมษายน 2561  เวลา 08.00 น. 

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครการ “สร้างสุข ใส่ใจ ผู้สูงวัย” สายที 1 เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเทศกาลสงกรานที่จะมาถึง ในวันที่ 13 เมษายน 2561 นี้

แผนกสังคมสงเคราห์ โดยคุณพินัย  ศรีพนาสณฑ์  รก.ผจก.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ / หัวหน้าแผนกสังคมฯ, พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ นำของขวัญมูลค่าชุดละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) พร้อมเงินสดคนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ไปมอบให้


1.สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จ.สมุทรปราการ 

จำนวน 122 คน 

รวมเป็นเงิน 61,000 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)


2.สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี จังหวัดนครปฐม จำนวน 50 คน

เป็นเงินรวม 25,000 บาท (สองหมื่นหเาพันบาทถ้วน)


3.สถานสงเคราะห์คนชรา นครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 45 คน

เป็นเงินรวม 22,500 บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 108,500 บาท (หนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)


“สร้างสุข ใส่ใจ ผู้สูงวัย” สายที 2

1.สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึง จ.นนทบุรี จำนวน 71 คน มอบเงินสดคนละ 200 บาท และสิ่งของจำนวน 71 ชุด รวมเป็นเงินทั้งหมด 35500 บาท


2.ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี จำนวน 92 คน มอบเงินสดคนละ 200 บาท และสิ่งของจำนวน 92 ชุด รวมเป็นเงินทั้งหมด 46000 บาท


3.สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จำนวน 300 คน มอบเงินสดคนละ 200 บาท และสิ่งของจำนวน 300 ชุด รวมเป็นเงินทั้งหมด 150000 บาท


4.สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จำนวน 171 คน มอบเงินสดคนละ 200 บาท และสิ่งของจำนวน 171 ชุด รวมเป็นเงินทั้งหมด 85500 บาท


ในขณะนี้ทีมงานแผนกสังคมสงเคราะห์ เดินทางไปยังสถานสงเคราะห์คนชรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำของขวัญและเงินสดจำนวนหนึ่งไปมอบให้ผู้สูงอายุ ตามลำดับต่อไป


ภาพ-ข่าวโดย

มนตรี  กู้ภัย 201

จิรศักดิ์  กู้ภัย 148

ฝ่ายข่าวสื่อสารองค์กร

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

Leave a Reply

%d bloggers like this: