? ร่วมพลคนข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ 100 % ?…..


? ร่วมพลคนข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ 100 % ?…..

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา 15.00 น. ณ.พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา1 ถนนกาญจนาภิเษก เยื้องเดอะมออล์บางแค ตรงข้ามการประปาภาษีเจริญ กรุงเทพ มหานคร ที่ตั้งสำนักงานหนังสือ พิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนส์ จัดประชุมสามัญ ครั้งที่1 โดยมี คุณอานนท์ แก้วมโนรมย์ ผู้อำนวยการบริหาร และ เจ้าของผู้ก่อตั้ง”พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา” คุณสุภาพร(กุ้ง)แพบัว รองผู้อำนวยการบริหาร พร้อมด้วย นายธนธรณ์(บี)รอดทนง บรรณาธิการบริหาร นายทนง(จ่าหมง)ทองตุ๋ย บรรณาธิการ ข่าวนครบาล นายวัชระ ธารเขต บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม และ ทีมงานข่าวทั้งหมด 11 ท่าน เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2561 วาระเพื่อการวางแนวทาง แผนนโยบาย การลงพื้นที่ทำข่าวต่างๆ ให้ยึดเป็นหลักทิศทางเดียวกัน ต่อไปนี้ให้ทุกท่านที่ทำข่าวต่างๆส่งมาทางเมล์ หรือ ทางไลน์ให้ระบุเครดิตของตัวท่านเอง อย่างเช่น ภาพ/ข่าว “ผ่านเลนส์ ( ตามด้วยรหัสของท่าน เช่น ผ่านเลนส์ 30005 รายงาน” 

การเข้าพื้นที่ทำข่าวต่างๆควรแสดงบัตรต้นสังกัด ให้เห็นเด่นชัด พร้อมกล้อง หรือโทรศัพท์มือถือบันทึกภาพนิ่ง และ วีดีโอ การถ่ายภาพทุกครั้ง ควรถ่ายแนวนอน)ขอความกรุณาให้ทุกท่านเสนอผลงานข่าวในพื้นของท่านส่งมากันเข้ามาทางกองบรรณาธิการด้วย เน้นสร้างสรร,ข่าวเชิงบวก,ข่าวสังคม,สกู๊ปต่างๆส่วนข่าวร้องทุกข์ชาวบ้าน ให้เน้นส่วนรวมเป็นหลักที่ได้รับผลกระทบ..
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยใดก็ตาม ต้องเช็คข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องก่อน การเขียนข่าวให้ศึกษาจากการอ่านหนังสือพิมพ์จากค่ายต่างๆให้มากยิ่งขึ้น แล้วนำมาเป็นแนวทางในการพิจารณาเขียนข่าวก่อนส่งมาทาง กองบรรญณาธิการข่าว.. หรือกลุ่มนักข่าวผ่านเลนส์ ทางไลน์ ซึ่งมีบรรณาธิการหลายท่านคอย พิจารณาตรวจสอบก่อนนำเสนอข่าว ทั้งนี้กองบรรณาธิการยังได้จัดรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ จากผู้อำนวยการบริหารหนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนส์ คุณอานนท์  แก้วมโนรมย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล แด่ทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์ทุกท่าน

ทั้งนี้ คุณอานนท ์แก้วมโนรมย์  ผู้อำนวยการบริหาร “หนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนส์”มีเซอร์ไฟรส์ กับทีมงานข่าวทุกท่าน ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมืัอเย็น?ร้านอาหารบ้านท่าตำหนัก? นครชัยศรี จ.นครปฐม หลังเลิกประชุมกองบรรณาธิการ และ ยังคงสนับสนุนเรื่องการทำเสื้อโปโล,เสื้อยืด,สติ๊กเกอร์ ทีมข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์, ในการติดรถยนต์ของทุกท่านด้วย ,นอกจากนี้ยังสนับสนุนสวัสดิการเงินกองทุกฉุกเฉิน รวมทั้งหมด 100,000 บาท โดยทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์ สามารถกู้ยืมเงินกองทุนฉุกเฉินนี้ได้ แต่ต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ ก่อนนำเสนอเรื่อง ให้ รองผู้อำนวยการบริหารพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับท่านใดที่บัตรหมดอายุ หรือต้องการสมัครผู้สื่อข่าวสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนส์ เลขที่ 1483 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ( ตรงข้ามการประปาภาษีเจริญ) กองบรรณาธิการเรื่องจริงผ่านเลนส์ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ กรณีที่บัตรผู้สื่อข่าวหมดอายุหาก และ ท่านยังไม่ได้ต่อบัตรรบกวนแจ้งมา เราจะไม่มีการตามใดๆทั้งสิ้น ถือว่าท่านพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกข่าวของหนังสือพิมพ์เรื่องผ่านเลนส์ทันที หากท่านยังไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญในแต่ละครั้งจะมีผลในการต่อบัตรสมาชิกอย่างแน่นอน ทางคณะผู้บริหารในองค์กร จะพิจารณาผู้ให้ความร่วมมือเป็นอันดับแรกก่อนครับ…

ผ่านเลนส์ 005 รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: