ปราจีนบุรี องคมนตรีมอบเงินพระราชทานแด่ผู้ประสบภัยพิบัติ

ปราจีนบุรี องคมนตรีมอบเงินพระราชทานแด่ผู้ประสบภัยพิบัติ

วันที่ 13 มค.64 ที่ศาลาเกษตร ม.5 บ้านวังมืดต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี พล.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นำเงินพระราชทานมามอบแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ในนามของพสกนิกรชาวจังหวัดปราจีนบุรี รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีที่สรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอุบัติภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 1 พ.ย..63 บ้านเรือนเสียหาย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเงินเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างบ้านให้แก่นายบุญสิทธิ์ ทิพคูนอกและนางถนอม ทิพคูนอกสองสามีภรรยา ผู้ประสบภัย เป็นจำนวน 108,258 บาท(หนึ่งแสนแปดพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี นำเงินมามอบให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติดังกล่าวในวันนี้ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้และจักเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม เป็นสรรพศิริมงคลแก่ข้าพพุทธเจ้า และพระสกนิกรปราจีนบุรีสืบไป หลังจากนั้นองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังบ้านของนายบุญญสิทธิ์ และเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยังชีพให้อีกด้วย นายบุณยสิทธิ์ กล่าวว่าได้รับเงินพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัว ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ปราบปลื้มใจมากจะขอจดจำสิ่งที่พระองค์มอบให้ไว้เหนือหัวตลอดไป

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดปราจีนบุรี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: