จ.สระแก้ว แจ้งเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนัก 22 – 23 พ.ค 61

จังหวัดสระแก้ว แจ้งประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือกับภาวะฝนตกหนัก ฝนตกสะสม ในช่วงวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง กับมีลมกระโชกแรง ขณะที่ในพื้นที่ภาคตะวันออก จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกบางแห่ง จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก และฝนตกสะสม โดยให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ ข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบบ้านเรือน และสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของและหาสิ่งปกคลุมผลผลิต ทางการเกษตรขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ ประเมินสถานการณ์ ติดตามสภาพอากาศ เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกล และแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ รวมถึง
จัดเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในช่วงวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2561 ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรง ส่วนในช่วงวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2561 ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2561
ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ส่วนในช่วงวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2561 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ด้านตะวันตกของภาคกลาง และภาคเหนือ ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามัน ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในขณะที่มีฝนฟ้าคะนอง ขณะที่พื้นที่ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่
22 – 23 พฤษภาคม 2561 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1 – 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2561
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากภาวะฝนตกหนัก และฝนตะสะสมในพื้นที่บริเวณ
จังหวัดสระแก้ว จึงแจ้งเตือนประชาชน ในการเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหา โดยให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น อาทิ พายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า วาตภัย และลมกระโชกแรง ให้ตรวจสอบบ้านเรือน และสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ใน สภาพมั่นคงแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของและหาสิ่งปกคลุมผลผลิต ทางการเกษตร รวมทั้ง
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ ประเมินสถานการณ์ ติดตามสภาพอากาศ และปัจจัยสภาพความเสี่ยง
ในพื้นที่ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงาน เครือข่าย ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกล และแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย หน่วยทหารในพื้นที่ เครือข่ายอาสาสมัครทุกภาคส่วน ติดตามสภาพอากศ เฝ้าระวังระดับน้ำ จัดชุดร่วมเฝ้าระวัง เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ สมาชิกอาสาสมัครป้องภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชุดหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย ให้พร้อมปฏิบัติการได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง ให้อำเภอทุกแห่ง รายงานผลหากเกิดสถานการณ์
ขึ้นในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ให้ทราบภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้ว และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
ได้จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติ ERT / เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสถานการณ์ร้ายแรง
ด้านนายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า เบื้องต้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ได้ประสานไปยังทหาร ตำรวจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)มูลนิธิกู้ภัยในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมกำลังคน วัสดุ และอุปกรณ์ เพื่อเผชิญเหตุ กู้ชีพกู้ภัย ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในการรับมือกับพายุฤดูร้อน ทั้งนี้ หากประชาชนประสบเหตุให้โทรแจ้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป.

ายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

Leave a Reply

%d bloggers like this: