ครูบามงคลเศรษฐี วางศิลาฤกษ์ประฏิมากรรมเจ้าแม่กวนอิมคู่ หนึ่งเดียวในโลก ณ ชานเขื่อน หน้าศาลปุงท้าวกง อำเภอตะพานหิน

ครูบามงคลเศรษฐี วางศิลาฤกษ์ปฏิมากรรมเจ้าแม่กวนอิมคู่ หนึ่งเดียวในโลก ณ ชานเขื่อน หน้าศาลปุงท้าวกง อำเภอตะพานหิน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลาประมาณ 11.00 น. พระครูบามงคลเศรษฐี วัดบางเบน อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ปฏิมากรรมเจ้าแม่กวนอิมคู่ หนึ่งเดียวในโลก ณ บริเวณชานเขื่อน หน้าศาลปุงท้าวกง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตามโครงการ “Bridge art ศรัทธา และศิลปร่วมสมัย เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองตะพานหิน”

โดยมูลนิธิเจ้าพ่อเจ้าแม่ตะพานหิน เทศบาลเมืองตะพานหิน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กลุ่ม Taphanhin Naxt
ซึ่งมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว อำเภอตะพานหินดังต่อไปนี้ 1.สร้างรูปเคารพ เจ้าแม่กวนอิมคู่ บริเวณชานเขื่อน หน้าศาลปุงท้าวกง 2.สร้าง Sky walk เชื่อมเขื่อนริมน่าน บริเวณใต้สะพานรัฐราษฎร์รังสรรค์ 3.วาดภาพศิลปะร่วมสมัย Street art บริเวณข้างและใต้สะพานรัฐราษฎร์รังสรรค์ โดยทีมจิตกร “ป้ายสี แต้มฝัน ปันจินตนาการ” จากเชียงใหม่ที่มีผลงานทั้งในและนอกประเทศ
โดยภาคกลางคืนมีการฉายหนังกลางแปลงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองด้วย

ภาพ:ข่าว/สุทีป ฟักนิล
ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ จังหวัดพิจิตร รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: