จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้พิธีการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของข้าราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

หัวหน้า​ศูนย์ข่าว​ เรื่อง​จริง​ผ่าน​เลนส์​ สุราษฎร์​ธานี​ / รายงาน

คุณ​ณรงค์​ชัย​ ช​ลา​ลักษ์

PARIPAT : ไมเกรน

Leave a Reply

%d bloggers like this: